ACTUEEL

Deelspecialisatie bedreigt kindergeneeskunde

Het opknippen van de kindergeneeskunde in deelspecialismen kan een bedreiging vormen voor de kwaliteit. Deelspecialisten kunnen blinde vlekken hebben en daarmee diagnoses over het hoofd zien.

“Het risico bestaat binnen complexe of zeldzame problematiek dat die ene arts ontbreekt die de hele gezondheid van het kind overziet”, aldus Kees Noordam, hoogleraar Kindergeneeskunde en directeur van het Amalia kinderziekenhuis bij zijn oratie.

Basiskennis

Noordam pleit er daarom voor om huisartsen een goede basiskennis over de kindergeneeskunde mee te geven door kindergeneeskunde al in de bachelorfase van het onderwijs voldoende aan bod te laten komen. Daarnaast breekt Noordam een lans voor meer breed georiënteerde algemeen kinderartsen in algemene ziekenhuizen. Bovendien moet er tussen kinderartsen en huisartsen laagdrempelig contact zijn, zodat nieuwe ontwikkelingen snel kunnen worden uitgewisseld. “Een eerste brede kindergeneeskundige oriëntatie op een klacht van een kind, voorkomt missen van diagnoses door het hebben van blinde vlekken”, gelooft Noordam.

Samenwerking

Ook valt er volgens Noordam nog veel winst te boeken op het gebied van samenwerking tussen de verschillende zorgprofessionals. “Daarmee bedoel ik ook professionals werkzaam in de jeugdgezondheidszorg. Laagdrempelige consultatie over en weer, meer gezamenlijke ontwikkeling van richtlijnen en protocollen en een actieve betrokkenheid van kinderartsen bij preventieve gezondheidszorg kan winst voor het kind opleveren”, aldus Noordam in zijn oratie. Volgens Noordam zou dit proces bevorderd kunnen worden door de bestuurlijke samenwerking tussen jeugdartsen en kinderartsen in één beroepsvereniging onder te brengen.

Behandelteam

Een andere manier om de zorg voor kinderen te verbeteren, is door kind en ouders onderdeel te laten uitmaken van het behandelteam, zo stelt Noordam. Het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis heeft hier al een aantal stappen in gezet. Zo nemen kind en ouders deel aan het multidisciplinair overleg, hetgeen de communicatie tussen zorgprofessionals en ouders en kind heeft verbeterd. De volgende stap die het Amalia kinderziekenhuis wil gaan zetten, is dat ouders en kind een actieve inbreng krijgen bij de dagelijkse visite.

Een ander voorbeeld van het actief betrekken van ouders en kind bij de zorg, is het kinderalarm PRESS. Om het verslechteren van de medische situatie van het kind eerder te signaleren, worden grote en aanhoudende zorgen van ouders voortaan vastgelegd in een systeem en zichtbaar voor zorgprofessionals die betrokken zijn bij de zorg voor het kind. Daarnaast beschikt het Amalia kinderziekenhuis sinds oktober 2013 over een Kinderadviesraad, bestaande uit tien kinderen die het bestuur van het Amalia kinderziekenhuis gevraagd en ongevraagd advies geeft over hoe de zorg beter kan worden ingericht of hoe kinderen moeten worden benaderd. Op deze manier is het Radboudumc continu bezig de zorg voor kinderen te verbeteren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top