ACTUEEL

Kamer wil NZa-rapport over Antonius inzien

De Tweede Kamer wil het rapport inzien dat de Nederlandse Zorgautoriteit NZa opstelde over de boete voor het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.

Het ziekenhuis kreeg een hoge boete voor foute declaraties die in de miljoenen liepen. Na aandringen uit de Kamer zegde minister Edith Schippers dinsdag toe dat ze de toezichthouder vraagt om het boeterapport naar de Kamer te sturen. Schippers zelf is huiverig om de informatie openbaar te maken, maar laat de afweging aan de NZa.

De (NZa) mocht 'eigenstandig' beslissen deze boete op te leggen. De NZa mocht ook zelf besluiten de zaak niet voor te leggen aan het Openbaar Ministerie. Schippers zei dat dinsdag in de Tweede Kamer.

Vervolging

Volgens veel oppositiefracties in de Tweede Kamer had de NZa de zaak wel aan het OM moeten voorleggen, dat dan tot strafrechtelijke vervolging over had kunnen gaan. Omdat de NZa al een boete oplegde kan het OM er geen zaak meer van maken. Schippers zei dat als de NZa elke zaak zou voorleggen aan het OM, dat dan volledig overvoerd zou worden. De NZa kwam zelf tot de conclusie dat er bij de te hoge declaraties geen sprake was van opzet en mocht op basis daarvan besluiten de zaak niet voor te leggen aan het Openbaar Ministerie, aldus de minister.

Onafhankelijk

Schippers hield zich heel nadrukkelijk verre van de afweging die de NZa heeft gemaakt. "Ik ken die stukken niet'', zei ze. De bewindsvrouw vindt dat een toezichthouder als de zorgautoriteit onafhankelijk moet kunnen opereren. "Als we de toezichthouder niet vertrouwen is het einde zoek. Die hebben we hier juist voor ingesteld. Wij staan zelf op afstand, we willen geen politieke inmenging in die afwegingen.'' (bron: ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

r. m. dalmijn

2 juli 2014

Zouden ze , de Tweede Kamerleden, het snappen? De situatie welke zich recent rond het Antonius heeft gematerialiseerd is tenslotte aan dezelfde breintjes ontsproten bij de Wetgeving rond de NZa.

Top