ACTUEEL

Kostenbesparing ketenzorg nog niet zichtbaar

De invoering van ketenzorg heeft nog niet geleid tot zichtbare kostenbesparingen door verschuiving van zorg naar de eerste lijn. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de marktscan ketenzorg.

Bij de introductie van het integrale tarief voor ketenzorg in 2010 was de verwachting dat dit op termijn een kostenbesparing zou opleveren. Betere samenwerking in de eerste lijn beter leidt tot een lagere zorgvraag in de duurdere tweede lijn, zo was de gedachte. De NZa constateert dat deze verwachting vooralsnog niet is uitgekomen. De gemiddelde zorgkosten per patiënt zijn ongeveer gelijk gebleven. Wel is te zien dat er minder patiënten met een chronische ziekte naar het ziekenhuis hoeven.

Betere organisatie

Ook is er volgens de NZa er meer zicht op de kwaliteit van ketenzorg voor patiënten met de longaandoening COPD, Diabetes Mellitus Type 2 (DM2) of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (VRM). Sinds 2010 geldt er een integraal tarief voor alle zorg die verschillende zorgaanbieders rond een bepaalde chronische aandoening leveren. Het doel daarvan was om de kwaliteit te verhogen en betere zorg te leveren aan chronisch patiënten. Zorggroepen die ketenzorg leveren, zijn steeds beter georganiseerd, blijkt uit de marktscan. Ook is er meer transparantie over de geleverde kwaliteit, zodat verzekeraars en patiënten kunnen vergelijken. Tussen ketens onderling zijn daarin nog wel grote verschillen.

Het ketentarief staat los van de bekostiging die bijvoorbeeld huisartsen nu al krijgen. Zij mogen niet dubbel declareren. Om dit risico te ondervangen, is de NZa van plan om patiëntcontacten in de registratie van de zorggroepen zichtbaar te maken, zodat transparant is welke patiëntcontacten onderdeel van ketenzorg zijn en welke niet.

Verdubbeling

Sinds 2009 is het aantal zorggroepen ruim verdubbeld. In 2012 was meer dan 80 procent van de huisartsenpraktijken aangesloten bij een integraal ketenzorgprogramma voor DM2. Bij de ketenzorg voor patiënten met COPD en VRM groeit ook het percentage aangesloten huisartsen. Voor de kwaliteit van ketenzorg en de betaalbaarheid ervan blijft het belangrijk dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders goede afspraken maken over de geboden zorgkwaliteit en doelmatig gebruik van zorg. De nieuwe bekostiging van huisartsenzorg en ketens per 2015 maakt dit nog beter mogelijk, zo verwacht de NZa.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Glenn Mitrasing

4 juli 2014

En welke olifanten in de woonkamer werden door de NZa gemist? Trekt van die kosten alle nutteloze overhead van de ketenzorggroepen er maar van af.

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

7 juli 2014

In aanvulling op Glenn: die kostenbesparing hoef je ook niet te verwachten, als je herkent dat optimalisatie van zorg rondom een enkele aandoening suboptimalisatie is.

Pas als je integrale zorg gaat leveren met als vertrekpunt het totale welbevinden van betrokken mens (niet alleen de patiënt), ga je besparingen zien...

Dat laat nog buiten beschouwing Glenn's olifanten: separate contractering, aansturing, rechtspersoon en verantwoording van zorggroepen!

Top