ACTUEEL

Boerderij Zeist onder verscherpt toezicht

De IGZ heeft senioreninstelling de Boerderij in Zeist onder verscherpt toezicht gesteld.

Er zijn structurele tekortkomingen in de zorgverlening en door de directie wordt onvoldoende gestuurd op verbetering hiervan. De Boerderij in Zeist is een kleinschalige woon/zorgvoorziening voor ouderen. Tijdens het laatste inspectiebezoek verbleven er acht cliënten.

Onvoldoende

De inspectie bezocht de instelling voor het eerst in 2013. Bij het bezoek bleken er structurele tekortkomingen in de zorg. De scholing van medewerkers was onvoldoende, er was te weinig aandacht voor kwaliteit en veiligheid en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van directie en medewerkers waren niet afdoende geregeld.

Kwaliteit

De inspectie verzocht de zorgaanbieder maatregelen te treffen en de inspectie daarover te informeren. De inspectie is daarna nog een aantal keer langs gegaan om de verbeteringen te toetsen. Bij het laatste bezoek in juni bleek dat de bestuurder nog steeds onvoldoende in het werk had gesteld om de kwaliteit van de zorg op orde te brengen.

In de periode van verscherpt toezicht moet de instelling de IGZ op de hoogte houden van de vooruitgang. De IGZ blijft De Boerderij met onverwachte bezoeken volgen tot de zorg weer in orde is. De ondertoezichtstelling duurt tot 7 oktober.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top