ACTUEEL

Van Rijn hervormt niet alleen om het geld

Ook als het kabinet niet zou hoeven te bezuinigen, dan nog zou staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) met het plan zijn gekomen om zorgtaken over te dragen aan de gemeenten. Die boodschap gaf Van Rijn dinsdag aan de Eerste Kamer.

De Senaat moet dinsdag beslissen of de dagbesteding en begeleiding van thuiswonende ouderen en gehandicapten vanaf 2015 de verantwoordelijkheid wordt van de gemeenten. Van Rijn wil deze operatie niet uitstellen, zoals bijvoorbeeld vakbond Abvakabo bepleit, omdat de onzekerheid dan alleen maar langer duurt. "De zorg verandert, gebeurt minder in de instellingen en meer thuis en de vraag is welke competenties het personeel daarvoor nodig heeft. Daar moeten we aan werken. Dat gaat niet weg."

Niet nieuw

De bewindsman hield de Kamerleden voor dat de plannen niet helemaal nieuw zijn en dat er al vanaf 2003 aan is gewerkt. "Nu wordt zorg vanaf grote afstand geregeld. Er wordt een indicatie gegeven zonder dat mensen in de ogen zijn gekeken. Ik hoop dat er tenminste met mensen gesproken gaat worden en dat wordt gekeken hoe de beste ondersteuning kan worden geboden. Als dat alleen al zou gebeuren zou het winst zijn."

Snelheid

Senatoren steunen veelal de ideeën achter de veranderingen, maar ze zijn bezorgd over de snelheid van de operatie en vragen zich af of de gemeenten er wel klaar voor zijn. CDA, SP, PVV, GroenLinks, Partij voor de Dieren, OSF en 50PLUS vrezen ook de effecten van de bezuinigingen waarmee de takenoverdracht gepaard gaat. "We willen niet dat er ongelukken gebeuren", aldus de SP.

Ook Van Rijn wil dat niet en hij gaf aan dat hij alle ontwikkelingen op de voet volgt en ook blijft volgen. Hij ziet dat gemeenten druk bezig zijn, maar ook dat een aantal achter dreigt te gaan lopen. "Loslaten doen we nog niet direct. Ik houd niet 1 vinger aan de pols, ik heb allebei de handen erbij nodig en dat alles om uiteindelijk los te laten." (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

9 juli 2014

Dár bedoel ik: je kunt miepen dat een ander het moet oplossen, óf onder ogen zien, dat wij economisch en organisatorisch zijn vastgelopen en het anders MOET!

Als je wél wilt weten waar het heen kan, lees dan het verrassende, nieuwe boek van Anne Pastors, te vinden op haar website: "Wijsheid in pacht":

http://www.annepastors.nl/wijsheid-bestellen

tjark reininga

9 juli 2014

ik wil niet eens twijfelen aan de goede bedoelingen van de PvdA met het vergroten van de invloed van de gemeenten, en zeker niet aan het invoelingsvermogen van Martin van Rijn. ik signaleer alleen twee dingen.

in de eerste plaats dat deze ontwikkeling vooral de zoveelste stap is van een liberaal gestuurde regering om de rijksoverheid te verkleinen door vooral uitvoerende taken bij anderen 'over de schutting' te gooien, zonder de greep op het beleid te verliezen. in het verleden zijn daartoe diverse onderdelen van departementen verzelfstandigd, zoals dat genoemd wordt. ook zijn veel toezichttaken van de rijksoverheid aan zelfstandige toezichthouders overgedragen. een belangrijk gevolg daarvan is dat de rijksoverheid bij misstanden niet langer zelf kan ingrijpen en ministers zich bij misstanden beroepen op die zelfstandigheid om niet te hoeven ingrijpen. democratisch een aanvechtbare situatie, lijkt me.

de tweede is, dat de liberale rijksoverheid er vooral op uit lijkt te zijn de kosten van de samenleving voor de belastingbetaler zo laag mogelijk te houden. dat zou op zichzelf niet erg zijn, maar het gevolg is dat de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor mensen die deze nodig hebben stijgen, ten gunste van mensen die deze (nog) niet nodig hebben. solidariteit, draagvlak en maatschappelijke verantwoordelijkheid worden door deze neoliberale politiek ondergraven.

Top