Finance

Zorgverzekeraars besparen 356 miljoen euro door controles

Zorgverzekeraars besparen 356 miljoen euro door controles

Door meer controles en fraudebestrijding hebben zorgverzekeraars in 2013 ongeveer 356 miljoen euro bespaard. Dat blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Er is 142 miljoen euro meer bespaard dan in 2012.

De belangrijkste besparing leverde het achteraf controleren van betaalde facturen. Zorgverzekeraars gingen daarbij na of de zorg ook echt geleverd was en of deze passend was bij de zorgvraag. Dat leverde 329 miljoen euro op. Fraudeonderzoek heeft nog eens 27,3 miljoen aan onjuistheden aan het licht gebracht. Daarvan is 9,4 miljoen aan daadwerkelijke fraude vastgesteld, vooral PGB-fraude, maar ook ziekenhuis en farmacie. Er is 10,2 miljoen aan fouten door zorgaanbieders geconstateerd.

Stijgende lijn

Door de jaren heen laten de bedragen een stijgende lijn zien. Dat komt doordat zorgverzekeraars controle en fraudeonderzoek steeds intensiveren. Zij werken daarvoor samen in het programma ‘zinnige zorg, zuivere rekening’. Ze delen signalen en resultaten van zowel controle als fraude en werken samen aan onderzoeken naar grote fraudezaken die landelijk spelen. Daarnaast bekijken zorgverzekeraars jaarlijks enkele specifieke zorgsectoren. In 2013 en 2014 zijn dat de geestelijke gezondheidszorg, de medisch specialistische zorg en de huisartsenzorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top