HRM

Limburg krijgt 9 miljoen voor sectorplan zorg

Limburg krijgt 9 miljoen voor sectorplan zorg

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft positief geoordeeld over het sectorplan Zorg in Limburg. De regionale arbeidsmarktorganisatie Zorg aan Zet zal het plan gaan uitvoeren.

Voor het regionale plan wordt is 9 miljoen euro beschikbaar, waarvan het ministerie de helft voor zijn rekening neemt. De helft van de totale financiering is bestemd voor de programmaonderdelen scholing en instroom jongeren. De van ‘werk naar werktrajecten’ worden landelijk via de brancheorganisaties Actiz, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en GGZ Nederland uitgevoerd.

Zorg aan Zet treedt namens circa 30 zorginstellingen in Limburg als spil op. Doel is om medewerkers voor de zorg te behouden en hun competenties beter te laten aansluiten bij de veranderingen die zich de komende tijd in de zorg gaan voltrekken.

Cofinanciering

Zorgaanbieders die gebruik willen maken van de regeling voor de cofinanciering sectorplannen kunnen zich vanaf medio augustus nader laten informeren tijdens enkele regionale voorlichtingsbijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn specifiek bedoeld voor bestuurders, maar ook andere betrokkenen als hoofden P&O of Opleidingen zijn welkom. Tijdens de bijeenkomst worden geïnteresseerde partijen geïnformeerd over de wijze waarop de middelen beschikbaar komen en de verplichtingen die deelname aan het sectorplan met zich meebrengt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top