Finance

Gemeente helpt Vlietland met garantstelling 18 miljoen

De Gemeente Vlaardingen heeft zich garant gesteld voor de overbruggingskrediet van 18 miljoen euro die het Vlietland Ziekenhuis nodig heeft. Het ziekenhuis, dat woensdag hiervoor bot ving bij minister Klink van VWS,  kan hiermee nu toch de lening van de bank krijgen. Dat meldt Zorgvisie.

Overbruggingskrediet

Het Vlietland Ziekenhuis wil met de lening van 18 miljoen euro het gat dichten dat is ontstaan doordat de levering van de oude locatie aan de nieuwe eigenaar vertraging heeft opgelopen, met een vertraging van de betaling aan het ziekenhuis als gevolg. Het oude pand zou in maart dit jaar gesloopt zijn, maar doordat de bouw van het nieuwe ziekenhuis langer duurde dan gepland, is de sloop uitgesteld naar september.  De koop is uitgesteld tot eind dit jaar. Het ziekenhuis heeft hiervoor het overbruggingskrediet nodig, waarvoor het eerst bij minister Klink had aangeklopt. Deze wilde niet garant staan, omdat de continuïteit van cruciale zorg volgens hem niet in het geding is.

Schade door afschaffing bouwregime

Ook bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) had het Vlietland ziekenhuis bot gevangen; een vordering van 60 miljoen euro om het verschil tussen de huidige boekwaarde en de toekomstige waarde van de nieuwbouw op te vangen, werd afgewezen. Deze schade zou het gevolg zijn van de afschaffing van het bouwregime. De NZa vindt dat het Vlietland hiervoor een beroep op het overgangsregime kapitaallasten moet doen. Het ziekenhuis is onder de oude regels, die recht gaven op teruggave van de bouwkosten, gaan bouwen. Volgens de nieuwe regels moeten ziekenhuizen hun bouwkosten terugverdienen met de productie. De NZa geeft het Vlietland nu wel de financiële ruimte om de resterende bouwschade versneld af te schrijven.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top