ACTUEEL

Alliade dient ontslagvergunning opnieuw in bij UWV

Zorggroep Alliade gaat na overleg met de vakbonden de vergunning voor collectief ontslag van boventallige medewerkers in januari 2015 opnieuw aanvragen. Het Sociaal Plan wordt volgens de raad van bestuur uitgevoerd zoals afgesproken. Dit meldt de raad van bestuur van Zorggroep Alliade in een persbericht.

De mededeling volgt op het nieuws dat het UWV een eerdere aanvraag voor een ontslagvergunning heeft geweigerd. De belangrijkste reden voor het weigeren van de vergunning is dat de ontslagaanvraag betrekking heeft op beleid dat pas in januari 2015 van kracht wordt. Het UWV motiveert de beslissing van met een verwijzing naar het beleid van staatssecretaris Van Rijn van VWS. In het actieplan ter voorkoming van onnodige ontslagen in de zorg geeft Van Rijn aan dat zorginstellingen geen werknemers mogen ontslaan zolang die nog in onderhandeling zijn met gemeenten en verzekeraars.

Begrip

De noodzaak om te reorganiseren is daarom volgens het UWV op dit moment nog niet aanwezig. Erik Kuik, voorzitter van de raad van bestuur van Zorggroep Alliade toont begrip: "Wij begrijpen de overwegingen van het UWV en zullen de ontslagaanvragen begin januari opnieuw indienen". 

In november 2013 maakte Zorggroep Alliade bekend vanaf 1 januari 2015 te gaan snijden in de ondersteunende, staf- en managementfuncties. In totaal gaat het om een verlies van 197 voltijds banen bij Alliade en dochterorganisaties Talant en Meriant. Redenen zoor de reorganisatie zijn de grote veranderinmgen in de langdurige zorg die per 1 januari 2015 van kracht worden. "Daarnaast bestond intern al langer de wens om te kijken waar intern mogelijkheden zitten om eenvoudiger te werken: met minder management-, staf- en ondersteunende functies; in een plattere organisatie met minder beslislijnen," zo stelt de raad van bestuur.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Jeroen van den Oever

6 augustus 2014

UWV zadelt de aanbieder zo met flinke extra verliezen op. Verliezen die te verkomen waren. Wie neemt hier de verantwoordelijkheid voor ? en voor de gevolgen die dit voor al het personeel van dit bedrijf kan krijgen ?

Rudolf Sikkes

12 december 2014

Het UWV heeft groot gelijk dat het de ontslagen weigert.

reorganiseren met natuurlijk verloop had het ook gekund
.
Ook hoop ik dat ze in januari 2015 de nieuwe ontslag aanvragen niet goed keuren.

Zodat het bestuur van Zorggroep Alliade gedwongen word
Alle arbeiders via natuurlijk verloop te laten afvloeien.

Op deze manier vallen er geen gedwongen ontslagen.
En worden de werknemers beter beschermd.

Het bestuur van de zorggroep is verantwoordelijk en zal
moeten opstappen.

Verliezen krijg je door slecht bestuur.


Top