ACTUEEL

Meavita-directeur speelde klus aan eigen bedrijf door

Een van de directeuren van Meavita heeft in 2006 namens de thuiszorgonderneming contracten met zijn eigen bedrijf gesloten. Facturen van dit bedrijf werden namens Meavita door de betreffende directeur ondertekend. De kosten die in rekening werden gebracht, waren vele male hoger dan de standaardkosten.

Brandbrief

Een en ander komt naar voren uit de rapportage van het College sanering zorginstellingen (CSZ), die staatssecretaris Bussemaker openbaar heeft gemaakt. In de rapportage is ondermeer te lezen hoe de directeur Hulp ad interim een planningsmodule aanschafte, waarvoor hij tegen royale voorwaarden een contract sloot met zijn eigen bedrijf. Hoewel de betreffende ad interim directeur ontslagen werd nadat zijn handelswijze medio 2006 aan het licht kwam, moest een anonieme groep personeelsleden in de herfst van 2006 een brandbrief sturen om te voorkomen dat de directeur opnieuw een functie binnen Meavita zou krijgen.

Onrechtmatige registratie

Het incident rond is typerend voor de bestuurlijke wanorde en administratieve chaos binnen Meavita. Volgens rapporteur Guido Keijser was “de administratie niet eenduidig en soms zelfs ronduit slecht”. Door willens en wetens een verouderd registratiesysteem te hanteren was er zelfs sprake van  “onrechtmatigheid in de registratie”.  De administratieve chaos werd verergerd door een enorm personeel verloop: in 2006 alleen al waren er vijf opeenvolgende controllers actief bij Meavita. Volgens Keijser was er daarbij sprake van “onvoldoende kennisniveau”. 
Naast de raad van bestuur krijgt ook de huisaccountant Ernst & Young kritiek vanwege deze wantoestanden. Signalen uit de organisatie over de kwaliteit van de managementinformatie werden door de huisaccountant onvoldoende serieus genomen.

Miljoenenuitgaven

De CSZ-rapportage maakt ook duidelijk dat Meavita naast het gewraakte TV Foon-project nog ettelijke miljoenen meer spendeerde aan dure en overbodige IT-projecten. Een nooit geïmplementeerd systeem voor ICT-gegevenskoppeling kostte Meavita 1 à 2 miljoen, een zelfde bedrag ging op aan het onvoldragen Meavita klantenservicesysteem. Bij de mislukte outsourcing van de administratie werd voor meer dan 1 miljoen euro voor implementatie van financiële programmatuur in rekening gebracht.
Andere opvallende kostenposten waren het nooit gerealiseerde Masterplan bouw (kosten: 1 miljoen euro) en een opdracht voor een nieuwe Corporate huisstijl van de fusieorganisatie (kosten:  300 duizend euro).

BTW-ontwijking

Het CSZ-verslag werpt ook meer licht op de achtergronden van de BV op Bonaire, waar Skipr eerder over berichtte. Onder de naam ‘World Care Service’ werd in 2006 een holding met zes dochtermaatschappijen op Bonaire opgericht. Daarmee wilde Meavita tegemoet komen aan “de vraag naar betrouwbare en betaalbare zorg op wereldniveau”. De constructie had tevens tot doel om BTW te vermijden. “Hoewel niet illegaal, is dit doel naar mijn mening zeer discutabel”, aldus Keijser. De beoogde constructie werd uiteindelijk niet geëffectueerd en in oktober 2008 geliquideerd.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top