ACTUEEL

Tekort aan acupunctuurartsen dreigt

Er dreigt in Nederland een tekort aan acupunctuurartsen te ontstaan. Dat komt door het aantal acupunctuurartsen, die zowel regulier arts zijn als gediplomeerd acupuncturist, dat de komende jaren met pensioen gaat.

Gemiddeld maken jaarlijks een miljoen Nederlanders gebruik van alternatieve geneeswijzen. Daarbij gaat het in een kwart van de gevallen om een acupuncturist. Door het dreigende tekort moeten patiënten gedwongen meer dan één arts, of een arts én een alternatieve genezer, consulteren en is er het risico dat behandelingen elkaar niet aanvullen en versterken.

Vergrijzing

De meeste patiënten die een acupunctuurarts of acupuncturist raadplegen kampen met een langdurige aandoening. Door de vergrijzing zal de behoefte aan artsen met een acupunctuurbevoegdheid hebben snel toenemen.

Pijnbestrijding

De gemiddelde leeftijd van acupunctuurartsen in Nederland is 60 jaar. Veel gaan de komende jaren met pensioen. Het aantal huisartsen en pijnbestrijders dat de tweejarige opleiding volgt is te klein om aan de huidige vraag te voldoen en is zeker onvoldoende bij de te verwachten groei.

Acupunctuur is bewezen effectief bij chronische pijnbestrijding, maar bijvoorbeeld ook bij ondersteuning van stoppen met roken.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Willem Van Dijk

20 augustus 2014

Dat tekort zou wel eens kunnen gaan meevallen. Er wordt althans al wat aan gedaan dat het kan helpen bevechten.

ANP meldt namelijk tevens:
"Op 27 september a.s. start de eerste acupunctuur nascholing voor anesthesiologen die geaccrediteerd is door de reguliere specialistenvereniging NVA en die geldt voor 5 GAIA-accreditatiepunten. Voor informatie over deze en andere acupunctuuropleiding voor artsen, tandarsten en specialisten kunnen belangstellenden zich wenden tot de Netherlands Education Research Foundation (www.nerf.nu)"

Stond ook al sinds 6 Juni met details op www.nerf.nu

D. de Vries

23 augustus 2014

D. de Vries • één minuut geleden
acupunctuur is werkzaam voor een groot aantal aandoeningen waar de reguliere zorg weinig aan kan doen. Dit is nog eens bevestigd in een grote meta-analyse in 2013. Daarnaast is het kosteneffectief. de acupunctuur-arts is juist diegene die een brug kan slaan tussen de reguliere en de alternatieve zorg. En hoewel onder reguliere artsen de functie van acupunctuur steeds meer wordt erkend, lijkt dit niet door te dringen bij de verschillende instanties in ons land. Het wordt tijd dat de artsenvereniging KNMG, de zorgverzekeraars en de regering inzien dat de arts-acupuncturist een belangrijke rol kan spelen bij verhoging van de kwaliteit van de zorg en kostenreductie. Want alleen met medewerking van en stimulatie door deze instanties kan de opleiding tot arts-acupuncturist groeien en hun aantal op peil blijven.

L. Dijkhorst

25 augustus 2014

Acupunctuur heeft bewezen meerwaarde naast en in aanvulling op de reguliere geneeskunde. Studenten geneeskunde, tandheelkunde, fysiotherapie en psychologie zouden daarom ook voldoende onderwijs hierin moeten krijgen, opdat zij in hun praktijk patienten juist kunnen voorlichten omtrent het complete behandelarsenaal. Vaak komen mijn patienten zelf met vragen over de eventuele waarde van acupunctuur. Van collega-internisten hoor ik ook nog wel eens dat hun patienten het pas 'durven' vertellen als ze daverend goed resultaat ervaren hebben van acupunctuurbehandelingen, bijvoorbeeld tegen de misselijkheid of zenuwpijn door chemotherapie. Indien acupunctuur nog beter ingebed wordt in de opleiding van zorgverleners, zullen patienten optimaal verwezen worden. Voorts zou onderwijs in het medisch curriculum ervoor kunnen zorgen dat meer artsen voor de acupunctuuropleiding kiezen. Immers, binnen andere specialismen dreigen overschot en werkloosheid.

Top