ACTUEEL

Grote wachtlijsten in ouderenzorg

Mensen die recht hebben op een plek in een verpleeg- of verzorgingshuis, houden dat recht. Dat stelde staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) maandag. Hij zegt ook dat er voldoende geld zal zijn en voldoende plekken om dat recht te verzilveren.

Zijn uitlatingen staan haaks op een onderzoek van actualiteitenprogramma Nieuwsuur. Daarin komt maandag naar voren dat veel mensen die recht hebben op een plekje in een verpleeg- of verzorgingshuis, op een wachtlijst staan. Dit terwijl er tegelijkertijd bedden leegstaan en er geen mensen meer worden toegelaten.

Wachtenden

Nieuwsuur stelt op basis van cijfers van Zorginstituut Nederland dat er 10.333 ouderen wachten op een plekje in een instelling. Het ministerie van VWS zou het in juni hebben gehad over 65 mensen. Volgens Nieuwsuur gaat het hier over een begrippenkwestie. Enerzijds zijn er de wenswachtenden: mensen die naar een specifieke instelling willen en bereid zijn nog even te wachten voordat ze daar terechtkunnen. Anderzijds zijn er de actief wachtenden: mensen die wachten buiten hun wil om.

De overheid zou alleen de actief wachtenden in de gaten houden, maar volgens Nieuwsuur komen veel wenswachtenden onbedoeld en onbewust in die categorie terecht. Ze gaan ervan uit dat ze geregistreerd staan als urgent, maar dat blijkt vaak niet zo te zijn, terwijl hun situatie en die van de mantelzorgenden die zich over hen ontfermen, vaak schrijnend is.

Reacties

"Zo wordt de schrijnende wachtlijstproblematiek weggedefinieerd", twittert SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten. "Zo komen mensen in de knel. Wachtend op plekje zorginstelling tel je niet mee, verzorgingshuizen gaan dicht en op de thuiszorg wordt bezuinigd."

Ouderenorganisatie ANBO adviseert mensen naar aanleiding van het Nieuwsuur-onderzoek om hun plaats op de wachtlijst te checken en te kijken welke rechten zij er aan kunnen ontlenen. Daarnaast wil ANBO dat het systeem waarbij 'wenswachtenden' slechts een voorkeur voor een instelling kunnen aangeven, wordt aangepast en er drie voorkeuren mogelijk worden.

Patiëntenfederatie NPCF twitterde na de uitzending: "Zoals t nu gaat, gaat t over systemen niet over mensen". (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

B. Voost

25 augustus 2014

Er is de afgelopen maanden erg veel tijd geïnvesteerd om juiste wachtlijstinformatie te verkrijgen. Personen die destijds op de actief wachtenden lijst voor AWBZ zorg stonden zijn persoonlijk benaderd om te checken of zij nog daadwerkelijk wachtend waren.
Een dergelijke schoningsactie is destijds niet uitgevoerd voor wens wachtenden, waardoor er een zeer groot verschil is tussen beide lijsten.
De lijst met actief wachtenden was van dezelfde omvang voor de schoningsactie.

Er is dus voor Nieuwsuur geen sprake van een begrippenkwestie, maar het gebruik van gevalideerde data enerzijds en vervuilde data anderzijds.

Truus Vernhout

26 augustus 2014

Herkomst van het begrip 'wenswachtende':
Jaren geleden is uit onderzoek door VWS gebleken dat als er een plek in een verzorgings- of verpleeghuis vrijkomt en het betreffende huis mensen gaat benaderen die bij haar op de wachtlijst staan, dat dan pas bij de 10e of 11e wachtende iemand deze plek accepteerde. Veel mensen op de wachtlijst kiezen er op dat moment toch voor om een 'opname' nog even uit te stellen of te wachten op een mooier appartement.
Ook is aan wachtenden gevraagd of ze een vrije plaats in een ander verzorgings- of verpleeghuis dan hun huis van voorkeur zouden accepteren, als die hen binnen een week zou worden aangeboden. De meeste wachtenden gaven toen aan van niet en waren bereid (veel) langer te wachten op een plek in hun huis van voorkeur, bijvoorbeeld omdat het om een mooi nieuwbouwcomplex gaat.
Toen is de term 'wenswachtende' geboren.

Top