Finance

Wanbetalers zorgverzekeraars harder bestraft

Het wetsvoorstel ‘Structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering’ is vandaag van kracht geworden. Hiermee kunnen zorgverzekeraars eenvoudiger wanbetalers aanpakken.

Bestuursrechtelijke premie

Met de invoering van de nieuwe regels, riskeren mensen die zes maanden of meer achterstand hebben bij het betalen van hun zorgpremie, een boete in de vorm van een bestuursrechtelijke premie. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) kan hen een 'bestuursrechtelijke premie' opleggen van rond de 130 euro per maand, gemiddeld dertig procent hoger dan de huidige premie. De wanbetaler moet deze hogere premie blijven betalen tot zijn betalingsachterstand volledig is weggewerkt. In 2008 waren er in Nederland ongeveer 280.000 mensen die de premie voor hun zorgverzekering niet betaalden.

Procedure

Na twee maanden betalingsachterstand biedt de zorgverzekeraar een betalingsregeling aan en wijst op de mogelijkheid van schuldhulpverlening. Na vier maanden krijgt de wanbetaler een waarschuwingsbrief. Bij zes maanden betalingsachterstand worden wanbetalers aangemeld bij het CVZ. Deze houdt vervolgens de bestuursrechtelijke premie van zo’n 130 euro in op het inkomen. Dit is aanzienlijk hoger dan de gewone nominale premie. Het Centraal Justitieel Incassobureau zorgt voor de inning van premie die niet al op het inkomen is ingehouden. Zodra de wanbetaler zijn achterstallige premie aan zijn zorgverzekeraar heeft betaald, gaat hij weer de gewone nominale premie aan zijn zorgverzekeraar betalen.

Wanbetalers helpen

In 2006 was al met zorgverzekeraars afgesproken dat zij wanbetalers niet royeren en incasso-activiteiten blijven uitvoeren. Om deze afspraak te ondersteunen is in december 2007 wettelijk geregeld dat mensen met een betalingsachterstand niet kunnen opzeggen, zodat zij de incasso-inspanningen van de verzekeraar niet kunnen ontlopen. De Eerste kamer heeft op 7 juli 2009 ingestemd met het wetsvoorstel dat vandaag van kracht is geworden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top