ACTUEEL

DNB geeft nieuwe zorgverzekeraar groen licht

DNB geeft nieuwe zorgverzekeraar groen licht

De Nederlandse Bank (DNB) heeft ANNO12 toestemming gegeven om toe te treden tot de zorgverzekeringsmarkt. Daarmee wordt er binnen het Nederlandse zorgstelsel voor het eerst in een kwart eeuw een volledig nieuwe zorgverzekeraar actief.

Ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is akkoord met de modelpolis voor de basisverzekering van ANNO12. Dit betekent dat ANNO12 aan alle formele vereisten voldoet en op 1 oktober officieel van start gaat. De laatste potentiële hinderpaal is een minimumledenaantal van 10 duizend dat ANNO12 voor 1 januari moet hebben. ANNO12 zelf mikt op zo’n 20 duizend leden.

ANNO12 is een initiatief van de voormalig bestuursvoorzitter Rob Adolfsen van zorgverzekeraar Agis, die vier jaar geleden is overgenomen door Achmea. De nieuwe verzekeraar heeft een startkapitaal van zo'n 3,5 miljoen euro, dat deels door Adolfsen en zijn naasten is opgebracht. Ook het maatschappelijke investeringsfonds Else heeft een duit in het zakje gedaan. Via crowdfunding wist ANNO12 nog eens een paar ton binnen te halen.

Ruimte 

Directeur Adolfsen gaat het gevecht om leden vol vertrouwen aan. “In een markt die gedomineerd wordt door vier grote spelers is er sowieso ruimte, zeker in een tijd waarin ouderen en chronisch zieken extra worden belast, de vrije artsenkeuze wordt beknot en verzekerden te maken krijgen met budgetpolissen en zorgsturing”, gelooft Adolfsen. “Zo ontstaat ruimte voor een partij die vindt dat het anders kan. We zullen misschien niet meteen twee miljoen overstappers trekken, maar vooral mensen die welbewust nadenken over de zorg en ook vinden dat het anders moet.”

ANNO12 wil zich van bestaande zorgverzekeraars onderscheiden door “de dingen zo simpel mogelijk te houden”. De peilers onder deze benadering zijn een coöperatieve structuur, keuzevrijheid ten aanzien van de behandelaar en een sterk accent op doordachte zorgconsumptie en gezond gedrag.  

Dode hand 

“Er zijn natuurlijk meer zorgverzekeraars op coöperatieve grondslag”, zegt Adolfsen. “Maar die hebben wel miljardenvermogens opgebouwd die niet geoormerkt zijn. Dat is geld in dode hand, waar bestuurders in feite mee kunnen doen wat ze willen. Bij ANNO12 zijn de leden daadwerkelijk eigenaar. Iedere euro vermogen is via een ledencertificaat gekoppeld aan een persoon. Als die weggaat of mocht overlijden, dan betalen we dat geld terug. Bij ANNO12 is er ook geen personele unie tussen coöperatiebestuur en directie. Dat zijn verschillende mensen. Ik kan als directeur hoogstens een voorstel doen over wat er met een eventueel positief resultaat moet gebeuren, maar de leden beslissen.”  

Voor ze over zulke zaken mogen meebeslissen moeten aspirant-leden wel eerst 850 euro inleg betalen. “Dat is veel geld, dat mensen met beperkte middelen kan afschrikken”, erkent Adolfsen. “Maar we kennen inmiddels verschillende voorbeelden van nieuwe leden met een klein AOW’tje. Die vinden ANNO12 een dermate bijzonder initiatief dat ze het er toch voor over hebben.”

Geen gelijk speelveld 

Naast de barrière van de geldelijke inleg krijgt ANNO12 ook te maken met concurrenten die vele malen groter zijn. Niet alleen kunnen ze door hun omvang miljoenen steken in reclame en marketing, ook zijn ze beter bestand tegen slechte risico’s en tegenvallers. “Er is geen level playing field”, stelt Adolfsen. “Dat uit zich al in zoiets simpels als het lidmaatschap van Zorgverzekeraars Nederland. Iedere zorgverzekeraar moet jaarlijks een vast tarief van ruim twee ton betalen. Voor een grote verzekeraar komt dat neer op een paar cent per verzekerde, maar als je maar 10 duizend verzekerden hebt is dat misschien wel een kwart van je uitvoeringskosten, dus dat ga ik niet betalen.”

Ook als het om de risico’s gaat, is er volgens Adolfsen geen gelijk speelveld. “Doordat grote verzekeraars zoveel verzekerden hebben, komen ze bij tegenvallers altijd op een gunstiger gemiddelde uit”, aldus Adolfsen.
Zeker nu de spelregels voor de onderlinge verrekening van slechte risico’s tussen de zorgverzekeraars zijn veranderd voorziet Adolfsen dat kleine zorgverzekeraars inventieve oplossingen moeten gaan bedenken om de potentiële risico’s beheersbaar te houden: “Het herverzekeren van bepaalde risico’s zal zeker een issue worden voor kleine verzekeraars.”  

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top