ACTUEEL

St. Anna en Catharina gaan samenwerken

De St. Anna Zorggroep in Geldrop en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven gaan nauwer samenwerken. Op 26 september hebben zij een overeenkomst getekend.

Zo hebben de instellingen bekend gemaakt in een gezamenlijk bericht.

Visie

De St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis vullen elkaar goed aan, vindt bestuursvoorzitter Ed Rutters van de St. Anna Zorggroep. Een topklinisch ziekenhuis met hoog complexe zorg gaat samenwerken met een zorggroep met reguliere zorg, inclusief verpleeghuiszorg. In een gezamenlijke zorgvisie zien St. Anna en Catharina een compleet en gevarieerd poliklinisch aanbod op beide hoofdlocaties waarbij een sleutelpositie wordt vervuld als het gaat om acute zorg voor de regio, zo geeft Piet Batenburg, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis, aan.

Hoe-vraag

De eerste oriëntatiefase van de verkenning is in zeer constructieve sfeer verlopen. Bij zowel interne als externe stakeholders bleek voldoende draagvlak te bestaan om te kijken naar geschikte vormen van samenwerking. In de komende maanden staan de ‘hoe-vraag’ en de vorm van samenwerking centraal. Er wordt een beperkt aantal scenario’s onderzocht die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen en ambities van beide ziekenhuizen en medische staven. Daarbij wordt wederom nadrukkelijk gekeken naar aansluiting bij de behoeften en wensen van externe stakeholders, zoals patiënten, verwijzers, zorgverzekeraars en gemeenten. Naar verwachting zal in de loop van het eerste kwartaal van 2015 besluitvorming volgen over de vorm van samenwerking.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top