ACTUEEL

Leveste wordt Treant Zorggroep

Zorggroep Leveste Middenveld (ZLM) heet vanaf 1 januari 2015 Treant Zorggroep. Volgens bestuursvoorzitter Eric Janson past de oude naam niet meer bij het profiel van de organisatie na de fusie tussen de ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal.

De bekendmaking van de nieuwe naam maakte deel uit van de presentatie van het meerjarenbeleid van ZLM. Voor alles wil ZLM samen met andere zorgaanbieders een regionaal zorgnetwerk vormen waarin de patiënt centraal staat. In concreto betekent dit dat hoogwaardige ziekenhuiszorg wordt geconcentreerd op drie ziekenhuislocaties: Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen, het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal en het Scheper ziekenhuis in Emmen. De complexere zorg komt vooral voor rekening van het Scheper. Bethesda en Refaja zullen zich profileren op intensieve diagnostiek en kortdurende behandeling en verblijf.

Concentratie

Om de klinische zorg dicht bij de inwoners aan te bieden worden in grote dorpskernen in de regio poliklinieken openen. Inwoners zullen hier ook terecht kunnen voor eenvoudige ingrepen. Daarnaast bouwt het ZLM aan een regionaal kenniscentrum waarin best practices worden gedeeld tussen de locaties en met de zorgpartners van ZLM. 

Ook de twintig locaties voor ouderenzorg en verpleegzorg krijgen een scherper profiel. De hoogcomplexe, chronische en revalidatiezorg voor ouderen wordt geconcentreerd op twee locaties in Emmen en Hoogeveen. Ook blijft er een locatie voor beschermd wonen. De andere centra wordne omgevormd tot woonwijkcentra waarin care, cure en welzijn geïntegreerd worden aangeboden, samen met de zorgpartners.

Naam

De nieuwe naam Treant is afgeleid van de oude geografische aanduiding van het gebied dat Noordoost Drenthe en de stad Groningen tot voorbij Stadskanaal liep. Dat gebied komt grotendeels overeen met het gebied waar ZLM zorg verleent. "De naam Zorggroep Leveste Middenveld past niet meer bij de zorggroep die we nu zijn|, aldus bestuursvoorzitter Janson. "Zowel inhoudelijk als geografisch dekt hij de lading niet meer. We gaan een nieuwe beleidsperiode in, waarbij we nog meer de samenhang zoeken tussen alle onderdelen van onze zorggroep. In juni deden we daarom een oproep aan iedereen binnen onze zorggroep om een passende naam te verzinnen. Een naam die alle bouwstenen en kernwaarden van onze zorggroep verbindt. We hebben veel namen ontvangen, deze gewikt en gewogen, gecombineerd en getoetst." Janson is trots dat twee eigen medewerkers de naam Treant hebben voorgedragen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top