HRM

Ontslagbeleid tijdens aanbesteding is versoepeld

Het UWV mag ontslagaanvragen van zorgaanbieders alvast in behandeling nemen, ook al loopt er nog een aanbestedingsprocedure voor Wmo of jeugdzorg. Minister Asscher van SZW en staatssecretaris Van Rijn van VWS hebben daarvoor het ontslagbeleid veranderd.

Wel zal het UWV pas een definitief besluit nemen als de aanbestedingsprocedure helemaal is afgerond, zo hebben Actiz en VGN bekend gemaakt.

Boventallig

De brancheorganisaties vroegen om de verscherping in het ontslagrecht terug te draaien omdat het bedrijfsvoering van haar leden ernstig hinderde. Tot nu toe mochten zorginstellingen pas een collectieve ontslagaanvraag indienen als de uitkomst van de aanbesteding definitief is. Door de wijziging is wordt het mogelijk om na een verloren aanbestedingsprocedure zorgvuldig afscheid te nemen van boventallig personeel. Deze lijn geldt ook als er bij een aanbestedingsprocedure sprake is van werkvermindering.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top