Finance

UMCU kort divisies en directies met twee procent

Het UMC Utrecht (UMCU) wil twintig miljoen euro besparen. De raad van bestuur legt daartoe de divisies en directies in 2010 een korting van twee procent op en doet dit nogmaals in 2011. Dat meldt Ublad Online, het universiteitsblad van de Universiteit Utrecht.

Negatieve ontwikkelingen

Het bestuur zegt in de Kaderstellingsbrief 2010 over te gaan tot de bezuinigingen vanwege de verwachte korting door het ministerie van VWS, de dalende bijdrage van de universiteit en de stijgende kosten voor salarissen en pensioenpremies. De raad van bestuur spreekt van een ongeëvenaarde snelheid van negatieve ontwikkelingen die zich het afgelopen decennium niet eerder heeft voorgedaan.

Rendabiliteit investeringen

Ublad meldt dat de bestuurders verwachten dat de maatregelen voldoende zullen zijn, maar dat zij ook waarschuwen voor negatievere scenario’s.  In de brief schrijft de raad van bestuur: “Negatievere scenario’s zijn zeer wel denkbaar, maar worden op dit moment te speculatief geacht om het beleid op te bepalen. Er zal meer aandacht moeten komen voor het feit dat investeringen niet alleen maatschappelijk, zorg-, onderzoek- en onderwijsinhoudelijk moeten renderen, maar ook financieel.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top