ACTUEEL

Loek Hermans snapt vrees voor robots niet

VVD-senator Loek Hermans is “verbaasd” over de vrees van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken dat robots steeds meer taken zullen overnemen, waardoor in de toekomst voor veel minder mensen werk zal zijn.

Tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer dinsdag sprak hij van “achteruitgangspessimisme”.

Inkomen

PvdA-minister Asscher schetste enkele weken terug een scenario waarin technologische ontwikkelingen veel - vooral laagbetaalde - banen zullen vernietigen. Hij sloot niet uit dat de overheid in de toekomst moeten zorgen voor een inkomen voor mensen voor wie dan geen werk meer is.

Toekomst

Hermans vindt dat allemaal veel te somber. Volgens hem is “de angst voor de toekomst van alle tijden”, maar “moeten we elkaar niet de put in praten”. Hermans verwees naar een uitspraak van minister Jet Bussemaker van Onderwijs van de PvdA dat 65 procent van de basisschoolleerlingen later een beroep zal hebben dat nu nog niet bestaat. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Joris Jaspers

15 oktober 2014

Ook ik heb me verbaasd over de uitspraken van Minister Asscher.

Ja, er zullen beroepen verdwijnen en ja, we zullen onze opleidingen hierop moeten aanpassen!

Mijn vrees is dat we onze innovatiekracht en -tijd te eenzijdig inzetten op "sexy" robotica die geen of minimaal effect hebben op de zorguitkomsten, of doelmatigheid, zoals de huidige operatierobots of bv proton-bestralingsrobots, die alleen maar een prijsopdrijvend effect hebben.

Maar we moeten ondertussen wel heel blij zijn dat er veel ontwikkelingen zijn op Robot gebied (en andere arbeidsbesparende technologie), zeker in de zorg. De Beroepsbevolking neemt namelijk af bij een toenemende vraag naar zorg (o.a. door de dubbele vergrijzing). We zullen dus veel meer hulpmiddelen, waaronder robots, nodig hebben om de zorg bemensbaar te houden.

Mooi voorbeeld vind ik de Rotterdamse thuiszorgorganisatie waarbij een verpleegkundige een stofzuigrobot meeneemt naar cliënten die het huis zuigt terwijl de verpleegkundige de zorgtaken uitvoert.Top