Finance

NZa geeft helderheid over crisisgelden

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een begin gemaakt met de verdeling van de 160 miljoen euro crisisgelden, die het kabinet voor nieuwbouw in de zorg beschikbaar heeft gesteld. Op basis van een nieuwe beleidsregel kunnen AWBZ-instellingen tot 1 november een claim indienen.

Investeringsimpuls

De 160 miljoen euro maakt deel uit van een breder pakket van 320 miljoen euro aan crisismaatregelen in de zorg. Het extra geld is bedoeld als investeringsimpuls en is met name bedoeld om drie- of meerbedskamers in de verpleging te  vervangen alsmede als rood en oranje aangemerkte gebouwen in de gehandicaptenzorg.

Voorwaarden

De NZa verbindt wel voorwaarden aan toekenning van de impulsgelden. Zo moeten externe financiers zich schriftelijk bereid verklaren de aanvullende financiering voor hun rekening te nemen. Daarnaast is een toelating vereist en moeten bouwprojecten starten tussen maart 2009 en 1 januari 2011.

Voorrang

Mochten de gezamenlijke aanvragen de 160 miljoen euro overschrijden, dan kijkt de NZa naar de relatieve kosten per aanvraag. De aanvragen met een relatief laag afschrijvingsbedrag per te vervangen plaats krijgen voorrang boven die met een relatief hoog bedrag per plaats.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top