ACTUEEL

Ziekenhuizen scoren op alle fronten beter

De prestaties van de Nederlandse ziekenhuizen laten zowel qua financiën, productiviteit als kwaliteit van zorg een stijgende lijn zien. Dat constateert de NVZ vereniging van ziekenhuizen in het brancherapport ‘Vizier op vertrouwen’.

NVZ toont kwaliteit aan

De NVZ is met name tevreden met de goede prestaties op het gebied van kwaliteit. Zo is bijvoorbeeld het aantal patiënten met doorligwonden afgenomen van 6,4 procent  in 2004 tot 4 procent in 2007. Verder houdt inmiddels 90 procent van de specialismen een complicatieregistratie bij, wat een belangrijke stap is bij verdere terugdringing van complicaties. Ook is het aantal centraal gemelde incidenten tussen 2004 en 2008 bijna verdubbeld.  “De discussie over kwaliteit wordt nog te vaak alleen bepaald door incidenten”, reageert directeur Gita Gallé. “Nu beschikken we over feitelijke informatie die aantoont dat ziekenhuizen de trend van kwaliteitsverbetering vasthouden. “

1,5 miljard euro bespaard

De productiviteit van ziekenhuizen is de afgelopen jaren sterk gegroeid. In 2008 produceerde een ziekenhuis met dezelfde inzet van middelen 15 procent meer zorg dan in 2003. Volgens de NVZ is daarmee alleen al in 2008 daarmee circa 1,5 miljard euro bespaard. Gemiddeld bedroeg de  productiviteitsgroei 2,9 procent per jaar, bijna drie keer hoger dan de 1,1 procent stijging in de commerciële sector.

Financiële basis laat te wensen over

Ook de omzet van de ziekenhuizen groeit, zij het bescheiden in 2008. Daarbij verbeterde bovendien het financiële resultaat. In 2008 leed ongeveer een op de zeven ziekenhuizen verlies, terwijl dit in 2007 nog een op de vier was. Toch constateert de NVZ dat het aantal ziekenhuizen met een solide financiële basis, te laag is. Daarvoor is een financieel resultaat van 3 procent en een solvabiliteit van ten minste 15 procent nodig. In 2008 boekten 11 ziekenhuizen van de circa 100 Nederlandse ziekenhuizen een dergelijk financieel resultaat. Acht ziekenhuizen hadden daarnaast ook nog de vereiste solvabiliteit.

Concurrentie

Het brancherapport laat ook licht schijnen op de effecten van marktwerking. De NVZ constateert verschuivingen in marktaandeel van de verschillende ziekenhuizen tot wel 15 procent. De verschuivingen doen zich het sterkst voelen in de planbare zorg en dan met name in regio’s met een groot ziekenhuisaanbod.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top