Tech

Patiëntgegevens zonder toestemming gedeeld

Er zijn het afgelopen jaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP) medische gegevens uitgewisseld, zonder dat de betrokken patiënten daarvoor nadrukkelijk toestemming hebben gegeven. Dat blijkt uit een onderzoek van het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Volgens beheerder VZVZ ging het om ‘administratieve verbeterpunten’.

Voor het onderzoek werd een jaar geleden een steekproef gehouden waarbij 149 dossiers zijn bekeken. In acht gevallen bleek dat niet kon worden aangetoond dat sprake was van rechtsgeldige en uitdrukkelijke toestemming voor de uitwisseling van medische gegevens.

De organisatie verantwoordelijk voor het voormalige elektronische patiëntendossier VZVZ spreekt van ‘administratieve verbeterpunten’, die inmiddels aangepast zijn. Volgens VZVZ is de hoofdconclusie van het CBP juist dat het LSP technisch en organisatorisch goed geregeld is. Het probleem met de acht dossiers spitste zich volgens VZVZ  toe op “niet voldoende rechtsgeldig aantonen van toestemming”.  

Niet volledig

Zo was een formulier soms niet helemaal volledig ingevuld. In één geval ontbrak de datum van ondertekening van de toestemming. In enkele andere gevallen kon niet met zekerheid worden aangetoond dat de informatiefolder persoonlijk aan de patiënt was overhandigd voorafgaand aan de toestemming, omdat de zorgverlener daarvan geen registratie had gedaan. Waar het ter controle nodig was, bevestigden patiënten zonder omhaal hun eerder gegeven toestemming.  VZVZ heeft naar eigen zeggen samen met de zorgverleners ook deze laatste gevallen in overeenstemming met de Wbp afgehandeld.

Het onderzoek van het CBP bevestigt volgens VZVZ dat de toestemmingsprocedure en de controle daarop technisch en organisatorisch voldoende zijn geregeld. Ook voor het overige voldoet VZVZ aan de Wbp. Het LSP is het eerste uitwisselingssysteem van medische gegevens dat het CBP zo grondig heeft onderzocht. Patiënten die toestemming willen geven, weten nu dus dat het ook formeel goed zit.

Veilig

Voor patiënten en zorgverleners is het belangrijk dat zij kunnen beschikken over een veilige wijze van elektronische gegevensuitwisseling. Patiënten moeten zelf hun huisarts of apotheker toestemming geven om hun medische gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners via het LSP. Inmiddels zijn er bijna vijf miljoen mensen opgenomen in de medische database. (ANP/Skipr)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top