ACTUEEL

Reorganisatie Pasana kost 150 banen

Zorggroep Pasana sluit de komende jaren vier locaties voor verzorging en verpleging in Noord-Oost Friesalnd. Met de ingreep gaan 150 van de 1400 banen bij Pasana verloren.

Volgens Pasana is de reorganisatie onvermijdelijk gezien de veranderingen in de langdurig zorg. Drie van de te sluiten locaties meer voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd, aldus Pasana. Er is eerst grondig onderzocht of verbouw of nieuwbouw van deze locaties haalbaar zou kunnen zijn. De vierde wordt samen gevoegd met één van de Pasana-zorgcentra in Dokkum.  

Pasana wil in het gedecentraliseerde zorgstelsel partner zijn voor mantelzorg, wijkgerichte zorg en specialistische zorg voor kwetsbare ouderen. Met het oog hierop wil Pasana zich richten op extramurale zorg en behandeling aan thuiswonende ouderen. Met woningbouwbedrijven kijkt Pasana naar de ontwikkeling van huurappartementen , waar Pasana de zorg levert. Er wordt door Pasana zelf geen commercieel vastgoed ontwikkeld.

Expertisecentra

Ook richt Pasana twee expertisecentra in voor somatische behandelzorg, revalidatie, palliatieve zorg en psychogeriatrische behandelzorg. Ouderen kunnen hier terecht voor thuiszorg, zorg bij dementie en voor meer praktische diensten, zoals een restaurant, een activiteitenaanbod en een wasservice.
De reorganisatie gaat een periode van één tot tweeënhalf jaar in beslag nemen. Eind december 2017 is het proces naar verwachting afgerond.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top