ACTUEEL

Specialisten houden patiënten uit ziekenhuis

In Maastricht verwijzen huisartsen patiënten door naar medisch specialisten, die consult houden in de nieuwe Stadspoli. Dit voorkomt in driekwart van de gevallen voorverwijzing naar het ziekenhuis.

In de Stadspoli geven medisch specialisten alleen advies, de patiënt blijft onder hoede van de huisarts. Afgesproken is dat de specialist de patiënt één, hooguit twee keer ziet. Daarna kan hij doorverwijzen naar het ziekenhuis of de patiënt terugsturen naar de huisarts. Zo blijft de zorg heel vaak in de eerstelijn.

Samenwerking

De stadspoli is een samenwerking tussen eerstelijnsorganisatie Zorg In Ontwikkeling (ZIO) en het Maastricht UMC, geregeld via een speciale rechtsvorm. ZIO heeft een nieuw tarief gekregen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) speciaal voor de Stadspoli. Het gaat om een eerstelijns tarief, waardoor geen aanspraak wordt gemaakt op het eigen risico van de patiënt.

Minder inkomsten

Als de zorg in de eerstelijn blijft, betekent dat minder inkomsten voor de ziekenhuizen. Dat het in Maastricht wel is gelukt, komt doordat de huisartsen goed georganiseerd zijn en doordat eerste- en tweedelijn al sinds de jaren zeventig, samenwerken. Daar worden nu de vruchten van geplukt. Medisch directeur van ZIO, Guy Schulpen: “We hebben samen al veel projecten gedaan, maar de laatste stap om in gezamenlijkheid consultatie van medisch specialisten te exploiteren is tot nu toe het mooiste resultaat.”

Te warm

De plek waar de consultatie plaatsvindt, blijkt van groot belang. Uit een pilot blijkt dat in de huisartsenpraktijk de band tussen huisartsen en medisch specialisten te warm werd. Schulpen: “De huisarts dacht: de specialist is er toch, ik stuur de patiënt zo even door. Het leidde tot meer zorgverlening in plaats van minder. Bovendien moet een spreekuur met de medisch specialist goed gevuld zijn en vonden andere huisartsen het lastig om door te verwijzen naar de praktijk van een collega. Ook het ziekenhuis is niet de juiste plek, want het is moeilijk voor de specialist om ineens alleen maar te consulteren.”

Gedragsverandering

De Stadspoli is onderdeel van Blauwe Zorg, een reeks van projecten die valt onder de proeftuinen van het ministerie van VWS. Die proeftuinen zijn bedoeld om te onderzoeken hoe de zorg verbeterd kan worden met minder kosten. Blauwe zorg heeft twee pijlers. Naast een andere inrichting van de zorg, waar de Stadspoli een voorbeeld van is, wil de organisatie een gedragsverandering bewerkstelligen bij bestuurders in de zorg en patiënten.

Zo’n gedragsverandering is lastig, heeft Schulpen ervaren. “We moeten niet de ogen sluiten voor het gevolg van dit project, namelijk de lagere omzet voor het ziekenhuis. We moeten onderzoeken of het kan zonder dat het ziekenhuis in gevaar komt. Want dit is wel de koers die we willen varen.” (Suzanne Bremmers)

---

Tijdens het Veroz jaarcongres ‘Zorgen voor de toekomst’ op 26 november vertellen bestuurders van proeftuinen waar ze tegenaan lopen bij het veranderen van de zorg. Gratis toegangskaarten zijn nog verkrijgbaar via de website.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top