ACTUEEL

NIVEL-programmaleiders benoemd tot hoogleraren

Cordula Wagner is per 1 augustus benoemd tot bijzonder hoogleraar Patiëntveiligheid in de gezondheidszorg bij de afdeling Sociale Geneeskunde van VU medisch centrum en EMGO+ van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Anneke Francke start daar per 1 september als bijzonder hoogleraar Verpleging en verzorging in de laatste levensfase. Beiden zijn programmaleiders bij NIVEL.

Cordula Wagner

Wagner gaat onderzoek doen naar de invloed van de organisatie van zorg, de veiligheidscultuur en de communicatie en samenwerking binnen en tussen professie op het vóórkomen en het voorkómen van onbedoelde zorggerelateerde schade aan patiënten. Ook zal zij onderwijs verzorgen binnen de opleiding geneeskunde en de opleiding tot medisch specialist.

Anneke Francke

Francke richt zich op de bijdrage van verpleegkundigen en verzorgenden aan de zorg in de laatste levensfase. Ze bekijkt hierbij onder meer de kwaliteit van palliatieve zorg, begeleiding door verpleegkundigen en verzorgenden van mensen met dementie en zorginnovaties in de laatste levensfase.

Zowel Francke als Wagner blijven werkzaam als programmaleider.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

KOOPMAN

13 september 2009

Het is echt een felicitatie waard dat Anneke Francke benoemd is tot hoogleraar VUMC per 1 september. De verplegingswetenschap is hierdoor weer aanmerkelijk versterkt. Ook een pluim voor de VU, die echt weet in te schatten waar nu en in de nabije toekomst kerntaken liggen.

Inzake de allerlaatste fase hetvolgende:

De veel te vroeg overleden Georges Evers, hoogleraar verplegingswetenschap, becijferde reeds dat de Nederlander ruim 30 % kans heeft om in een algemeen ziekenhuis te overlijden, terwijl er bijna geen ziekenhuis is dat een protocol kent hoe te handelen bij overlijden.

Top