ACTUEEL

Zorgverzekeraars verweren zich tegen kritiek

Grote zorgverzekeraars hebben genoeg van de aanhoudende kritiek. Het imagoprobleem wordt steeds groter. Dat meldt Dagblad van het Noorden in een bericht na een rondgang langs de verzekeraars.

Zo gaat bestuursvoorzitter Diana Monissen van De Friesland in op de stelling dat zorgverzekeraars alleen uit zouden zijn op winst. ''Al het geld dat we verdienen stoppen we weer terug in de zorg. Maar artsen en andere zorgverleners praten elkaar na in hun kritiek.''

Bestuursvoorzitter Norbert Hoogers van Zilveren Kruis Achmea: ''Laten we het nog één keer uitleggen: de zorgverzekeraars mogen niet eens winst uitkeren. Er zijn telkens wel critici die dat beweren en daar baal ik echt van. Het is gewoon niet waar.''

Positie

Ruben Wenselaar, topman van Menzis gaat in op het imagoprobleem. Zorgverzekeraars zouden een te machtige positie hebben. ''Dat komt ook doordat wij de rol hebben om de vinger op de zere plek te leggen. Soms is de zorg niet goed genoeg, soms kan het goedkoper. Daarmee raken we bestaande belangen. Het is in het belang van de patiënt om zorg te krijgen van de huisarts in de buurt in plaats van het ziekenhuis. En daarmee maken we de zorg ook nog beter betaalbaar. Maar dat vinden artsen in ziekenhuizen niet altijd leuk.''

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Aad Cense

9 december 2014

Mw. Monissen en dhr. Wenselaar hebben niet begrepen dat het om veel meer gaat dan macht en winst; om het maar niet hebben over de reductie tot een imagoprobleem en framing als verzet uit eigenbelang.
De macht moet gezien worden in samenhang met het instrumentarium dat in handen wordt gelegd van die macht: een instrumentarium waarvan moeiteloos aangetoond kan worden dat het niet deugt, en waarvan beredeneerd kan worden dat het de zorg zal maken tot een gefragmenteerd landschap waarin kwaliteit en mensen verdwalen en schade oplopen. De verzekeraars zijn daarmee als chirurgen die rondhakken met een bijl, of als tovenaarsleerlingen die door hun werk een puinhoop zullen achterlaten. Waarbij natuurlijk de minister de tovenaar is die om de ellende heeft gevraagd.

Het is ook verzet tegen een systeem met absurdistische kanten; het product van de politieke ideologie van New Public Government, en de Tayloristische beheersvormen in het kielzog daarvan. Voor details en inzicht kan verwezen worden naar buitenlandse kritiek over een ander (single payer) systeem dat exact dezelfde uitwerking kreeg. En ook bij ons beperkt de waanzin zich niet tot de zorg alleen:
http://www.respublica.org.uk/item/The-triple-whammy-that-cripples-our-public-services

Dit systeem deugt niet, en de zorgverzekeraars zijn in de eerste plaats een symptoom van onderliggende zaken.

D G o

10 december 2014

De reactie van Aad Cense op de klaagzang van de zorgverzekeraars is volstrekt juist.

Het systeem deugt niet!

Van belang voor de kwaliteit van zorg is o.a een goed samenhangende (ziekenhuis)organisatie waarin men met elkaar werkt in transparante werkprocessen en niet allerlei her en der 'aan te schaffen' gezondheidsprodukten.Top