ACTUEEL

Fusie Atrium-Orbis definitief

Atrium Medisch Centrum Parkstad en Orbis Medisch en Zorgconcern hebben een financieringsovereenkomst getekend waarmee de fusie tussen de twee ziekenhuizen per 1 januari 2015 vast staat.

Eerder deze week namen de raden van bestuur en raden van toezicht het fusiebesluit al. Cees Sterk, die in de nieuwe raad van bestuur de ziekenhuisorganisatie als aandachtsgebied heeft: “We bouwen aan een organisatie waar zorg wordt aangeboden, die rekening houdt met de voorkeuren, behoeftes en waarden van de patiënt en de cliënt en erop toeziet dat behandelingen hierop aansluiten.”

Goedkeuring NZa 

In november kregen Atrium en Orbis goedkeuring voor de fusie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De ziekenhuizen hebben voldoende rekening gehouden met de gevolgen van de fusie voor de acute zorg. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top