ACTUEEL

Senaat bijeen over topinkomens

Op het Binnenhof is het kerstreces aangebroken. Maar de Eerste Kamer komt maandagavond toch bijeen om te praten over het verder aan banden leggen van de topinkomens in de (semi)publieke sector.

Aanvankelijk zou de behandeling door de Eerste Kamer worden uitgesteld, omdat de Senaat het te druk had. De maatregel kon dan niet per 1 januari ingaan. Dat vindt een meerderheid van de Senaat bij nader inzien onjuist.

Te snel

PVV, Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, VVD, eenmansfractie Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, GroenLinks, PvdA, PvdD en de SP stemden in de Tweede Kamer voor. D66 werd aanvankelijk bij de voorstemmers geteld, maar dat was per abuis. De partij vindt het idee wel goed, maar stelt dat de wet te snel volgt op de eerdere verlaging van de topinkomens en dat de voors en tegens daarvan nog niet in kaart zijn gebracht. CDA en SGP dachten daar ook zo over. (bron: ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

r. m. dalmijn

22 december 2014

De complicaties van deze haastklus zijn nog maar zeer matig in beeld gebracht. In het oogspringend is de neerwaartse druk op het complete salarisgebouw tot en met de assistent teamleider. Goed middenkader gaat de semipublieke sector verlaten. Daarnaast is ook deze regeling niet waterdicht, zo kan bestuurder parttime werkzaam zijn en via een andere niet gelieerde rechtspersoon als bijvoorbeeld adviseur, behandelaar of klankbord zijn diensten beschikbaar stellen aan de semipublieke organisatie. Politiek gemotiveerde wet en regelgeving is meestal voor externe juristen (niet WNT gebonden) een feest.

Top