Finance

NZa adviseert brede overgangsregeling kapitaallasten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft minister Klink van VWS geadviseerd om af te zien van de hardheidsclausule als oplossing voor de kapitaallastenproblematiek van ziekenhuizen. In plaats daarvan stelt de NZa voor om de overgangsregeling kapitaallasten uit te breiden.

Hardheidsclausule

De NZa schrijft draagt in een brief aan de minister een aantal oplossingen aan voor boekwaarde- en/of exploitatieproblemen van ziekenhuizen die zijn ontstaan door investeringen die zijn goedgekeurd ten tijde van het bouwregime. De autoriteit wil afzien van verdere uitwerking van de hardheidsclausule omdat deze juridisch gezien alleen geldt  voor een of enkele instellingen met bijzondere en onvoorziene omstandigheden, terwijl de huidige problemen algemeen van aard zijn. De NZa adviseert dan ook een brede overgangsregeling met daarin concrete criteria en maatregelen die voor de instellingen vooraf duidelijk zijn.

Regelgeving

De regeling geldt nadrukkelijk alleen voor de kosten van investeringen die voorheen onder het bouwregime van de WTZi zijn goedgekeurd. Het boekwaardeprobleem kan door versnelde afschrijving en een gegarandeerde afschrijvingsvergoeding worden opgelost. Ziekenhuizen die hiervoor in aanmerking komen, krijgen van de NZa een beschikking. Op grond hiervan krijgen zij gedurende een aantal jaren de versnelde afschrijving vergoed. Exploitatieproblemen kunnen worden opgelost met  een tijdelijke compensatie voor het verschil in vergoeding in de oude en nieuwe situatie.

Meetinstrument

Voorwaarde voor een goed werkende overgangsregeling is de ontwikkeling van een objectief meetinstrument om de boekwaardeproblemen van ziekenhuizen op uniforme wijze vast te stellen. Op die manier kan de zorgautoriteit de omvang van de problemen per instelling vaststellen en de vergoeding bepalen. De NZa kan het instrument ontwikkelen zodra de minister een besluit over het advies heeft genomen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top