ACTUEEL

Deel zorginstellingen heeft serieuze liquiditeitsproblemen

Bij 10 procent van de zorginstellingen veroorzaakt een slechte liquiditeitspositie serieuze risico’s voor het voortbestaan van de instellingen. Dat stelt het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ).

33 van de 322 zorginstellingen staan onder verscherpte bewaking van de WFZ.  Bij elf zorginstellingen is de situatie alarmerend. Ze hebben een eigen vermogen dat lager is dan 5 procent, in combinatie met negatieve exploitatieresultaten over verschillende aaneengesloten jaren. Mochten al deze instellingen in 2014 omvallen dan is het WFZ genoodzaakt 32,2 miljoen aan rente- en aflossingsverplichtingen te betalen.

De andere 22 zorginstellingen die onder bewaking staan van de WFZ hebben een zwak eigen vermogen en zijn niet in staat hun financiële positie te verbeteren. Ook plannen voor een fusie of overname, bestuurlijk conflict of een fors investeringsprogramma kunnen aanleiding zijn voor het WFZ om een vinger aan de pols te houden.

Beschikbaarheid

De slechte liquiditeitspositie van de ziekenhuizen is veroorzaakt doordat de beschikbaarheid van geld is afgenomen. Dit komt door het wegvallen van de bevoorschotting door zorgverzekeraars en door de toenemende druk op de kredietverlening door banken. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top