ACTUEEL

Samenwerking voor veilige medicatie

Intrakoop, de grootste inkoopcoöperatie voor de zorg, en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) gaan samenwerken. Zij willen de farmaceutische cliëntenzorg in met name de caresector veiliger en beter te maken.

Frank Kaptein, bestuurder van Intrakoop, en Ruud Coolen van Brakel, bestuurder van het IVM, hebben op 19 januari een overeenkomst getekend. Intrakoop en IVM willen instellingen ondersteunen bij efficiënte inkoop van medicijnen, maar ook bij medicatieveiligheid. Zij bieden ondersteuning, advies en het begeleiden van contracttrajecten rond farmaceutische zorg.

Verkeerd medicijngebruik

Instellingen in de caresector hebben meestal geen eigen apotheek en bij het verstrekken van geneesmiddelen gaat het nog te vaak mis Verkeerd medicijngebruik zorgt ieder jaar voor ongeveer veertigduizend ziekenhuisopnames en ruim vijf procent van de patiënten die zich meldt bij de Spoedeisende Hulp. Geschat wordt dat ongeveer de helft hiervan voorkomen had kunnen worden.

Inspectie

De IGZ heeft dan ook aangekondigd zich in 2015 in alle domeinen van de gezondheidszorg te richten op de voorwaarden voor verantwoord voorschrijven. Daarbij valt te denken aan duidelijkheid voor de patiënt over regie en verantwoordelijkheid, het actueel medicatieoverzicht, de medicatiebeoordeling en de elektronische medicatiebewaking. De inspectie maakt deze keuze, omdat er nog steeds teveel onnodige medicatiefouten worden gemaakt bij het voorschrijven en deze fouten doorwerken in de hele keten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top