Finance

Orde zet samenwerking met VWS in Zichtbare Zorg stil

De Orde van Medisch Specialisten stopt de samenwerking met VWS in het project Zichtbare Zorg. Ze gaat op eigen gezag en eigen koers normeringen formuleren voor goede kwaliteit van de zorg. En ze gaat ervoor zorgen dat er goede patiënteninformatie komt. Dit zegt Orde-voorzitter Willem van der Ham.

Bureaucratie Zichtbare Zorg te duur

De Orde heeft dit donderdagmiddag in een “zeer moeizaam” gesprek met de stuurgroep van Zichtbare Zorg bekend gemaakt. Het voorstel van de minster om het bureau Zichtbare Zorg (ZiZo) te verzelfstandigen om alle indicatoren te verzamelen, verhoogt volgens de Orde de bureaucratie. “Het is bureaucratie die nergens op slaat”, aldus Van der Ham. De totale kosten die hier mee gemoeid zijn, kunnen in het licht van de huidige financiële problemen beter aan andere dingen worden besteed.

Brief van 17 juli aan stuurgroep Zichtbare Zorg

De Orde van Medisch Specialisten waarschuwde twee maanden geleden al dat er mogelijk een rem zou komen op de samenwerking met VWS. Dit blijkt uit een brief van 17 juli van de orde aan de stuurgroep Zichtbare Zorg. Donderdag is deze brief door de betrokken partijen op het ministerie van VWS besproken. Medewerking wordt steeds moeilijker, waarschuwt de Orde in deze brief. Het verkrijgen van draagvlak hiervoor onder de Orde-leden wordt steeds lastiger doordat de overheidsmaatregelen kwaad bloed zetten bij de medisch specialisten. De Orde schortte in juli daarom de start van een deelproject, de derde tranche van het dossier Zichtbare Zorg, al op. Zij kon de medewerking aan het project niet garanderen. Nu gaat de Orde op eigen gezag zaken als de formulering van normeringen voor goede zorg oppakken.

Onrust over uurtarief medisch specialisten

De waarschuwing van de Orde in de juli-brief aan de stuurgroep ZiZo: “De huidige ontwikkelingen rondom het uurtarief medisch specialisten hebben zoals u kunt begrijpen zeer veel onrust gecreëerd onder de medisch specialisten. Diverse medisch specialisten hebben vandaag (17 juli, red.) laten weten dat wat hen betreft op alle dossiers de maat vol is. Het Orde-bestuur vreest dat een en ander directe consequenties zal hebben voor de medewerking op een aantal dossiers, waaronder Zichtbare Zorg.”

NZa verhoogt tariefkorting naar 12,7 procent

De medisch specialisten zijn boos, omdat VWS hen teveel aan inkomsten wil laten terugbetalen. Over de hoogte van het bedrag bestaat een groot verschil van mening. Het vertrouwen van de Orde in de overheid daalde woensdag 16 september tot een dieptepunt. Toen werd bekend dat de NZa de tariefkorting voor medisch specialisten verhoogt naar 12,7 procent. Deze komt in de plaats van de eerder voorgenomen herijking van de normtijden van DBC’s. De Orde vind dat de maatregelen berusten op niet onderbouwde cijfers van het ministerie.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

verweij

18 september 2009

ter info

Sophie Hankes

18 september 2009

Als protest tegen het terecht direct of indirect teruggvorderen van in feite onverschuldigde betalingen aan medisch specialisten, grijpen de medisch specialisten terug op hun zo geliefde zelfregulatie. Hoe onprofessioneel.

De zelfregulatie van de medische sector faalt, Legemaate 2006 en Rekenkamer 2009. Transparantie vereist inbreng van alle actoren en factoren. Zolang resultaten niet gemeten worden aan de hand van de patient, cq slachtoffers van medische fouten is er geen sprake van transparantie, maar van de grote doofpot.

vd Ham, schaam U over het jarenlang verzwijgen van medische fouten en doodzwijgen van de slachtoffers, zoals bevestigd door Uw collega arts Gert Siemons 14-09-2009 BNR.

Neem Uw verantwoordelijkheid jegens de patient!

Top