ACTUEEL

NZa ziet onvoldoende verbetering bij zorgkantoren

Drie van de elf zorgkantoren krijgen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een publieke schrobbering voor de manier waarop ze in 2013 hun AWBZ-taken uitvoerden. Ook zijn vijf zorgkantoren minder gaan presteren.

De NZa heeft de zorgkantoren in haar onderzoek 'Uitvoering AWBZ 2013’ beoordeeld op basis van tien prestatie-indicatoren. Alle elf concessiehouders krijgen van de NZa een voldoende, maar de verschillen zijn groot. Zeven concessiehouders krijgen met een totaalscore van meer dan 70 procent het predicaat ‘goed’, de andere vier concessiehouders komen niet verder dan ‘voldoende’.

Mager

Achmea (63 procent) en Salland (59 procent) komen volgens de NZa niet verder dan een 'magere' voldoende, net boven de minimale grens van 55 procent. Salland scoort zelfs lager dan in 2012. Bij beide zorgkantoren staan nog veel verbeterpunten open. Zo moeten zij van de NZa meer aandacht besteden aan de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik. Ook de administratie moet beter.

De NZa vindt de overgang van AWBZ naar de Wet langdurige zorg (Wlz) geen reden voor de matige prestaties van de betreffende zorgkantoren. Ondanks het veranderende wettelijke kader scoort zorgkantoor DSW over 2013 opnieuw de volle 100 procent. DSW scoort goed op verschillende onderdelen zoals snel budget toekennen en een goede samenwerking tijdens het contracteerproces. Op twee staat CZ (98 procent) die mede koploper is op het gebied van de opsporing van fraude. Op de derde plek staat Menzis (95 procent).

In het rapport gaat de NZa ook in op de signalen als zouden concessiehouders de overgang van PGB naar zorg in natura niet goed zouden doorvoeren voor mensen met een indicatie van minder dan tien uur voor alleen begeleiding en kortdurend verblijf. Het ging vooral om meldingen in de regio van de Achmea- en Agis zorgkantoren. Ons onderzoek heeft aangetoond dat Achmea en Agis de zorgplicht voor hun cliënten zijn nagekomen en dat zij voldoende zorg hebben ingekocht. De NZa neemt daarom geen maatregelen.

Wachttijden

Daarnaast bekeek ede NZa klachten over wachtlijsten. Bij het meldpunt dat de NZa naar aanleiding van een uitzending van het televisieprogramma Nieuwsuur opende kwamen rond de 40 meldingen binnen. De NZa heeft deze onderzocht. Voor zover de betreffende zorgaanbieder bekend was, is de casuïstiek voor deze meldingen opgelost.

Oninbaar PGB

Het bedrag aan onterecht of teveel uitgekeerde pgb’s dat moet worden terugbetaald is in 2013 toegenomen van 133 naar 160 miljoen euro. Omdat het te vorderen bedrag vooral moet komen van een kwetsbare groep is de verwachting dat dit voor een groot deel van het geld niet gaat lukken. Het nieuwe systeem van trekkingsrechten is een goede stap om het bedrag niet op te laten lopen, vindt de NZa.

De totale AWBZ-uitgaven exclusief subsidies bedroegen  in 2013 24,8 miljard euro, een daling van 0,4 procent ten opzichte van 2012. De AWBZ-uitgaven per inwoner daalden van 1.488 euro (2012) naar 1.478 euro (2013), dat is tien euro per inwoner minder.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top