ACTUEEL

Gemeenten bieden eigen zorgpolis aan

Het merendeel van de gemeenten gebruiken het budget voor de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen risico (CER) voor een gemeentelijke collectieve zorgverzekering.

Dat blijkt uit onderzoek van Ieder(in), een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. De Wtcg en de CER zijn recent afgeschaft. Ter compensatie hebben gemeenten budget ontvangen om op maat inkomensondersteuning te geven aan mensen die dat nodig hebben. 

Bijna 80 procent van de gemeenten biedt een gemeentepolis aan. De polis dekt kosten voor onder andere fysiotherapie, geneesmiddelen, hulpmiddelen en preventie en geeft een financiële vergoeding voor eigen bijdragen en het verplichte eigen risico.

Coulanter 

Uit het onderzoek blijkt ook dat overstappen soms moeilijk is of niet kan bij een PGB of als men speciale hulpmiddelen nodig heeft. Zorgverzekeraars zouden hier coulanter moeten zijn, vindt Ieder(in).

Meer dan de helft van de gemeenten hanteert een inkomensgrens van 120 procent of hoger van de bijstandsnorm. Mensen die net boven het bijstandsniveau zitten, hebben dus ook toegang tot dit alternatief.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top