ACTUEEL

Forensische aanbieders bundelen krachten

De forensische afdelingen van ggz-aanbieders Parnassia en Altrecht en FPC de Kijvelanden gaan samen werken onder de nieuwe naam Fivoor. De samenwerking moet betere zorg voor de patiënt opleveren als ook de kans op maatschappelijke ongelukken verkleinen.

Fivoor gaat via Parnassia-poot Palier, Altrecht-dochter Aventurijn en FPC de Kijvelanden een regionaal aanbod van forensische en intensieve psychiatrische zorg leveren, met een directe toegang tot hooggespecialiseerde bovenregionale zorgprogramma’s.

Fivoor heeft daarmee voor haar patiënten een aaneengesloten zorgketen in huis; van ggz-reclassering en materieel juridische dienstverlening tot hoogwaardige ambulante, poliklinische en klinische behandeling. Daarnaast specialiseert Fivoor zich in de behandeling van bijzondere doelgroepen, zoals jeugd, mensen met een lichte verstandelijke beperking en tbs-gestelden.

Fivoor behandelt mensen die niet mee kunnen komen in de maatschappij of voor overlast zorgen vanwege complexe psychiatrische problemen of een stoornis in hun ontwikkeling. De behandeling en begeleiding zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Bij iedere hulpvraag onderzoekt Fivoor eerst of die vraag met de inzet van ambulante behandeling (dus zonder opname) beantwoord kan worden. Ambulant werken is voor Fivoor het uitgangspunt.

Door intensieve samenwerking met de reguliere ggz en met partners als de penitentiaire inrichtingen, Openbaar Ministerie en politie wil Fivoor het maatschappelijk risico reduceren en de kans op recidive terugdringen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top