ACTUEEL

TSN Thuiszorg schrapt 200 banen

TSN Thuiszorg heeft vandaag 201 medewerkers in een tiental gemeenten laten weten dat er over enkele maanden geen werk meer voor hen is. Het gaat om medewerkers die werkzaam zijn als hulp bij het huishouden.

De betreffende gemeenten hebben ervoor gekozen om de financiering van HH1-thuiszorg de komende maanden te stoppen. “Helaas kunnen we niet anders. Als gemeenten ervoor kiezen om volledig te stoppen met het afnemen van onze dienstverlening, dan is het voor ons onmogelijk om onze medewerkers ter plekke nog in dienst te houden”, reageert algemeen directeur Zion Jongstra van TSN Thuiszorg. “Er is immers geen werk meer voor hen. De gemeenten dwingen ons om afscheid te nemen van gewaardeerde collega’s. Dat vind ik diep triest, ook voor cliënten die nu verstoken zullen blijven van de noodzakelijke zorg.”

De overheid bezuinigt dit jaar zo’n 40 procent op hulp bij de huishouding, rekent Jongstra voor. “Een aantal gemeenten kiest voor een ‘zachte landing’ en slimme bezuinigingen. Dit betekent dat bezuinigingen geleidelijk worden doorgevoerd en gerelateerd zijn aan slimmere inzet. Dat vinden wij een verstandige aanpak. Zo kunnen we de dienstverlening grotendeels op peil houden en massaontslag voorkomen. Helaas zijn er ook gemeenten die besluiten om plotsklaps helemaal te stoppen of tarieven te bieden die niet kostendekkend zijn. We staan dan met de rug tegen de muur.”

Dienstencheque niet effectief

Jongstra hekelt de ministeries van VWS en SZW die claimen dat de zogeheten Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) 19.000 banen in de thuiszorg redt. VWS heeft voor deze zogenoemde dienstencheque 190 miljoen euro extra budget beschikbaar gesteld. “Cliënten met een kleine beurs kunnen geen gebruik van de HHT maken. Hen ontbreekt simpelweg het geld hiervoor. Een eigen bijdrage van minimaal 10 euro per uur is namelijk een voorwaarde. De HHT komt dus terecht bij mensen die er wél de middelen voor hebben. Daarbij komt dat deze markt zich zo nooit snel genoeg zal ontwikkelen om veel ontslagen te voorkomen. In heel Nederland levert de HHT nu misschien 100 banen op. De claim van die 19.000 banen kunnen we dus rustig vergeten. Het systeem moet echt snel anders worden ingericht. Gebeurt dat niet, dan zal TSN Thuiszorg op korte termijn voor meer medewerkers in de thuiszorg ontslag moet aanvragen.”

Voor de medewerkers die boventallig zijn verklaard, is er een Sociaal Protocol opgesteld dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Een mobiliteitscentrum bevordert dat mensen ‘van werk naar werk’ worden begeleid.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top