Algemeen

Meriant gaat nieuw bouwen in Heerenveen

Meriant, de organisatie voor ouderenzorg in de regio’s Heerenveen en Wolvega, wil de komende jaren fors investeren in nieuwbouw in Heerenveen. De locaties Heremastate, Marijke Hiem en een deel van Anna Schotanus zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de woon- en leefwensen van de ouderen van nu en de toekomst.

In eerste instantie gaat het om 150 nieuw te bouwen appartementen of studio's. Later wordt bekeken of eventueel Coornhert State ook wordt vervangen door nieuwbouw. Dat gaat nog eens om 120 plaatsen.

Bij de ontwikkeling zijn de specifieke woonwensen van de huidige en toekomstige bewoners leidend. Zo laat Meriant onderzoek doen naar de leefstijlen van ouderen in Heerenveen. Die kennis wordt gebruikt bij het ontwerpen van de studio’s en appartementen.

In fasen bouwen

De huidige huizen Herema State, Marijke Hiem en een deel van Anna Schotanus worden gesloopt. Op de terreinen van Anna Schotanus (Heerenveen Zuid) en Marijke Hiem (Heerenveen Midden) wordt vervolgens nieuw gebouwd. Dit gebeurt in fasen. De voorbereidingen starten nog dit jaar. De eigenlijke bouw begint dan in 2016. Bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers worden hier nauw bij betrokken.

Kleinschalig wonen

Meriant bouwt de studio’s zo, dat de zorg voor de ouderen die er wonen kleinschalig georganiseerd kan worden, met mogelijkheden om weer te koken en te wassen op de groepen. Zoals de plannen nu lijken, beschikt Meriant straks in de regio Heerenveen over in totaal 320 plaatsen, dat is ongeveer honderd minder dan nu. Vermindering is noodzakelijk, omdat ouderen langer thuis blijven wonen. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top