ACTUEEL

Meer jongeren in ziekenhuis na te veel drank

Vorig jaar zijn 783 kinderen en jongeren behandeld na een spoedopname door overmatig alcoholgebruik. Dat zijn er zeventig meer dan in 2013. Vooral meer kinderen van dertien en veertien jaar kwamen in een ziekenhuis terecht. Het aandeel behandelde jongeren van zestien en zeventien daalde vorig jaar ten opzichte van 2013.

Dat hebben een aantal organisaties, waaronder het Nederlands instituut voor alcoholbeleid (STAP) en het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK), oop 15 februari gemeld.

In de meeste gevallen ging het om een alcoholvergiftiging. Andere redenen voor een opname waren onder meer verkeersongevallen en geweld onder invloed. In 2014 was het gemiddelde bloedalcoholgehalte bij de opgenomen jongeren 1,96 promille. Dit promillage wordt bij deze leeftijdsgroep bereikt na het drinken van naar schatting zes tot tien glazen alcohol. De hoogst gemeten alcoholconcentratie was 3,5 promille.

De meeste alcoholopnames zijn in Noord-Holland, gevolgd door Zuid-Holland en Noord-Brabant. Die drie provincies zorgen voor bijna driekwart van alle opnames in ziekenhuizen. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top