ACTUEEL

Ziekenhuisnota wordt eenvoudiger

Een nieuwe indeling van diagnose-behandel-combinaties (dbc's) moet ziekenhuisnota's eenvoudiger en beter herkenbaar maken voor de patiënt. Dat maken het expertisecentrum DBC-Onderhoud en de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Het nieuwe dbc-pakket wordt in 2016 in gebruik genomen.

Relatief eenvoudige behandelingen bij de Spoedeisende Hulp (SEH) of polikliniek van een ziekenhuis kunnen soms tot onverwacht hoge rekeningen leiden. Vooral wanneer een patiënt met het eigen risico daarvan een deel moet meebetalen, leidt dat regelmatig tot vragen over deze nota's. Door zorgproducten beter af te stemmen op deze lichtere zorg komt daar verandering in. Behandelingen worden voortaan ingedeeld in lichte, middelzware of zware behandelingen, zo melden DBC-Onderhoud en de NZa.

Het expertisecentrum voert deze aanpassing door in samenspraak met o.a. SEH-artsen. Een andere indeling van zorgproducten maakt het voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders mogelijk om  een reële prijs af te spreken die beter aansluit bij de kosten van de geleverde zorg, aldus DBC-Onderhoud.

Radiologie en transplantatiezorg

Andere belangrijke aanpassingen vinden plaats op het gebied van radiologie en transplantatiezorg. Zo worden de kosten voor een interventieradioloog vanaf 2016 opgenomen in de declaratie van de hoofdbehandelaar. Logisch, stelt DBC-Onderhoud, omdat de radioloog doorgaans onderzoek uitvoert op verzoek van een hoofdbehandelaar. Onder de oude regels werd daarvoor apart gedeclareerd.

Transplantatiezorg is zeer complexe zorg waar vaak meerdere specialismen en zorginstellingen bij de behandeling van een patiënt betrokken zijn. Het DBC-pakket 2016 is hier beter op ingericht. Er is niet langer sprake van specifieke zorgproducten per specialisme, maar een set van integrale zorgproducten die beter aansluiten bij de zorgbehoefte van de patiënt.

Honderden wijzigingsverzoeken

DBC-Onderhoud ontving voor het DBC-pakket 2016 400 wijzigingsverzoeken van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere partijen in de zorg. Hiervan worden er ruim 100 doorgevoerd. Om het veld goed voor te bereiden op het nieuwe DBC-pakket levert DBC-Onderhoud begin april alvast een concept van de nieuwe productstructuur uit. Een maand later zal het DBC-pakket in concept op de website beschikbaar zijn. Het definitieve pakket komt op 1 juli beschikbaar.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top