ACTUEEL

Schippers wil regels voor vergelijkingssites

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid wil dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nadere regels opstelt voor de controle door zorgverzekeraars van de informatie op vergelijkingssites. Zij noemt het 'onwenselijk' dat de informatie op vergelijkingssites voor zorgverzekeringen niet altijd juist en volledig is.

Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Zorgverzekeraars zijn wettelijk niet alleen verantwoordelijk voor de informatie op hun eigen websites, aldus Schippers, maar ook voor de informatie die namens hen wordt verstrekt door vergelijkingssites waarmee zij een contract hebben gesloten. Dat betekent dat zorgverzekeraars ook achteraf moeten nagaan of de daarop vermelde informatie over hun polissen juist is verwerkt. Daarom zal ze de NZa vragen om hier nadere regels voor op te stellen.

Een provisieverbod voor bemiddeling in zorgverzekeringen ziet Schippers niet zitten. Verzekeraars betalen per nieuwe verzekerde een provisie aan de vergelijkingssites. Het vermoeden bestaat al langer dat producten van verzekeraars die geen contract hebben, anders of minder vaak verschijnen in de suggesties voor ‘beste deals’. Volgens de minister heeft de Autoriteit Financiële Markten bij geen van de vijf onderzochte vergelijkingssites een direct verband gevonden tussen de hoogte van de vergoeding die ze ontvangen en de plaats in de vergelijking.

Bovendien draagt een verbod volgens haar niet bij aan de verbetering van de informatiepositie van de consument. Daarnaast leidt een provisieverbod "onvermijdelijk" tot een ander verdienmodel voor vergelijkingssites, bijvoorbeeld via betaald advies of advertenties.

Onjuist

Schippers haalt twee rapporten aan van de Autoriteit Consument en Markt en de NZa over vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat zorgverzekeraars algemene termen, zoals restitutie- en combinatiepolis, vrije keuze en selectieve inkoop, niet altijd even duidelijk en soms zelfs onjuist uitleggen op vergelijkingssites.

Het zou volgens Schippers beter zijn als vergelijkingssites geen betaalde top-3 laten zien. Vaak kan een aanbieder daar alleen in komen als hij bereid is om hiervoor een vergoeding te betalen als de consument een overeenkomst afsluit. Daarnaast zou het beter zijn als vergelijkingssites geen kortingen verrekenen in de weergegeven premie, waardoor de premie lager lijkt te zijn dan hij daadwerkelijk is.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top