ACTUEEL

Maximale boete voor trage mini-aanbieder

Zorgaanbieder Multidag in Nijmegen moet de maximale boete van 10.000 euro betalen voor het niet tijdig indienen van het jaarverslag 2012. Dat de boete hoger is dan de totale AWBZ-jaaromzet over dat jaar is geen reden om de organisatie te ontzien, oordeelt de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De procedure was aangespannen door Multidag. De organisatie biedt in Nijmegen dagopvang aan multiculturele ouderen. Vanwege het niet volledig aanleveren van het jaardocument maatschappelijke verantwoording over het verslagjaar 2012 kreeg Multidag in oktober 2013 van de minister van VWS een last onder dwangsom opgelegd van 1000 euro per week tot een maximum van 10.000 euro.

Ondergang

Omdat Multidag in gebreke bleef besloot de minister in april 2014 om over te gaan tot invordering van een dwangsom ter hoogte van 10.000 euro. Tegenover de raad van state betoogde Multidag dat het als kleine organisatie die deels op vrijwilligers draait, niet wist aan welke eisen zij behoorde te voldoen. Ook is de boete volgens Multidag onevenredig zwaar. Volgens de stichting is de dwangsom net zo groot als de algehele AWBZ-omzet van 10.867 euro. Invordering zal daarmee leiden tot ondergang van de stichting, aldus Multidag.

De Raad van State legt deze bezwaren naast zich neer. Omdat Multidag een zorginstelling in de zin van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) moet ze volgens de RvS voldoen aan de spelregels voor verslaglegging. De RvS vindt het ook niet relevant of Multidag al dan niet met opzet nalatig is geweest. Daarbij had Multidag gebruik kunnen maken van de openbare Model jaarverantwoording 2012, die op eenvoudige wijze inzichtelijk maakt hoe een en ander aan te pakken.

Met de gebrekkige verslaglegging schiet Multizorg zichzelf twee maal in de voet. Over het  argument dat het bedrag van de verbeurde dwangsom gelijk is aan de algehele AWBZ-omzet en zo leidt tot  ondergang van de stichting, zegt de Raad dat de stichting dit niet met stukken heeft kunnen staven. Wel is de raad zo coulant om Multidag niet te veroordelen in de proceskosten.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top