Finance

AveleijnSDT leent topman ruim vijf ton rentevrij

Zorginstelling AveleijnSDT in Twente heeft haar topman een renteloze hypothecaire lening van 550.000 euro verstrekt. SP-Kamerlid Renske Leijten spreekt van ‘bankje spelen’ en zij wil dat staatssecretaris Jet Bussemaker ingrijpt.

Rentevrij en aflossingsvrij

De SP baseert zich op het jaarverslag over 2008 van de instelling. Daaruit zou blijken dat de lening vijf jaar lang niet opvraagbaar is. Leijten is verontwaardigd dat de raad van toezicht dit goedkeurt. Leijten: “Dit geld is bedoeld voor zorg, niet om topmannen in nood te helpen. We hebben het hier niet over een voorschot op salaris voor iemand die even krap bij kas zit, maar over een half miljoen euro. Bussemaker moet het geld terugvorderen, of de lening laten overnemen door een echte bank.” 

Niet duurder dan maandsalaris

De raad van toezicht vanAveleijnSTD laat in een persbericht weten dat de lening een beloning is voor de goede prestaties van algemeen directeur Johan van Praet. De lening kost de organisatie evenveel als een bruto maandsalaris van de topman. Van Praet heeft zich langer aan de zorginstelling verbonden in ruil voor de hypothecaire lening. Netty van den Nieuwboer, voorzitter van de raad van toezicht, stelt op Nieuws.nl dat Van Praet de extra bonus krijgt voor “uitzonderlijke prestaties gedurende een reeks van jaren. En we zijn in 2007 gefuseerd. Dat heeft hij alleen gedaan en ons daarmee een geweldig bedrag bespaard. Als wij de organisatie goed willen laten leiden, is hij daarvoor de beste man. Daarom hebben wij dit aanbod gedaan.”

Positieve invloed Van Praet

Van Praet vormt sinds 2001 de eenhoofdige raad van bestuur. Destijds was er sprake van een negatief eigen vermogen. Inmiddels heeft de instelling een positief weerstandsvermogen van 24,5 miljoen euro en een omzet van 67 miljoen euro in 2008. AveleijnSTD is door de Volkskrant uitgeroepen tot één van de beste werkgevers in het land. De instelling kent een laag ziekteverzuim van 3,3 procent. Daarom wil AveleijnSTD Van Praet langer aan zich binden. De toezichthouders wijzen erop dat alle medewerkers de afgelopen drie jaar een bonus hebben ontvangen dankzij de prestaties.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

24 september 2009

Niks aan doen = marktwerking

Top