Algemeen

'Veranker medezeggenschap cliënten beter in wet'

Medezeggenschap zonder stevige wettelijke verankering is vrijblijvend en daarmee ineffectief. Dat schrijft het landelijk steunpunt voor medezeggenschap LSR in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer overlegt donderdag over Wet medezeggenschap cliënten in de zorg (Wmcz).

De LSR adviseert de wetgeving op een aantal punten te verbeteren. Zo zou de medezeggenschap van cliënten stevig verankerd moeten zijn in de wet, moet de reikwijdte van de Wmcz worden uitgebreid naar de Wmo en moet het instemmingsrecht worden opgenomen in de Wmcz. Daarnaast moet ook de financiering van cliëntenraden beter worden geregeld en moet er bij zorginstellingen minimaal een toezichthouder vanuit het cliëntenperspectief zijn.

Het LSR heeft diverse gesprekken met VWS gehad over good governance, cliëntenraden, de werking van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) en het enquêterecht. Minister Schippers en staatssecretaris van Rijn hebben laten weten dat de medezeggenschap van cliënten een belangrijk aspect van goed bestuur is, zowel in de curatieve als in de langdurige zorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top