ACTUEEL

Oudere ziet langer thuis wonen als bezuiniging

Oudere ziet langer thuis wonen als bezuiniging

Bijna zeven van de tien ouderen (68 procent) denken dat de overheid langer thuis wonen stimuleert uit louter financiële overwegingen. Meer dan de helft (57 procent) vindt dat de overheid te weinig financiële steun geeft om de woning aan te passen voor langere bewoning.

Ook is bijna driekwart (72 procent) van mening dat er te weinig geschikte seniorenwoningen in Nederland zijn. Eén en ander blijkt uit onderzoek van bureau TeraKnowledge  onder 600 Nederlandse 65-plussers.

Handje toesteken

Opdrachtgever Unie KBO wil met het onderzoek de haalbaarheid toetsen van het kabinetsstreven om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Hulp van familie en naasten speelt hierbij een belangrijke rol. “De vraag is of dat haalbaar is”, zegt  directeur Manon Vanderkaa van de Unie KBO. "Maar liefst twee derde van de senioren verwacht niet dat hun kinderen een handje zullen toesteken wanneer dat nodig is. Als de zorg intensiever wordt, zal de hulpbereidheid minder zijn, zo denken de senioren."

Eén op de vijf ouderen denkt dat naasten bereid zijn om te helpen met boodschappen. Bij hulp op afroep daalt deze verwachting naar 18 procent. De verwachting ten aanzien van hulp bij vervoer  of financiële en administratieve zaken is met 17 procent nog lager. Slechts 15 procent van de ouderen denkt dat naasten bereid zijn tot hulp bij onderhoud of klusjes.

Dat senioren graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen, wordt ook in dit onderzoek bevestigd. Ruim negen van de tien ouderen (91 procent) voelt er niets voor om bij één van de eigen kinderen te wonen.

Angst voor scheiding

Verreweg de meeste senioren wonen zelfstandig. Daarvan woont 59 procent samen, maar bij 18 procent kan één of beide partners niet meer alles zelfstandig doen. Drie van de vier samenwonende senioren denken er wel eens aan dat ze gescheiden van hun partner moeten gaan wonen als hun partner iets mankeert: ruim de helft is daar bang voor.

De Nederlandse senioren bereiden zich wel op tijd voor op langer thuis wonen. Zo heeft 38 procent van alle senioren al aanpassingen aan het huis laten verrichten, zoals een inloopdouche, verhoogd toilet, het verwijderen van drempels en bredere deurposten. Ruim driekwart (77 procent) van de zelfstandig wonende senioren verwacht dat ze tot aan hun overlijden zelfstandig kunnen blijven.

Toch geeft 15 procent van de senioren aan te willen verhuizen naar een andere woning. Met een rapportcijfer van 5,7 vinden ze de huidige woning niet geschikt voor toekomstige bewoning. Als zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, gaan bijna zes van de tien senioren het liefst naar een aanleunwoning, gevolgd door een verzorgingshuis (15 procent) of een tussenvoorziening (14 procent). Slechts 2 procent zou graag intrekken bij familie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top