ACTUEEL

Vaker crisis door trage ambulantisering ggz

Meer patiënten met psychische aandoeningen raken in crisis omdat er geen ambulante zorg is en tijdelijke opname niet mogelijk is. Dat blijkt uit de Meldactie Ambulantisering van het Landelijk Platform GGZ.

Uit de Meldactie Ambulantisering blijkt dat 41 procent van de respondenten het afgelopen jaar met een crisis te maken had. Van de respondenten die een crisis meemaakten, ervoer 72 procent knelpunten bij de crisiszorg.

Capaciteit

Het Landelijk Platform GGz wijt de problemen aan de te trage opbouw van ambulante teams ondanks dat daar afspraken over zijn. Het ambulante team dat onder meer bestaat uit een psychiater en een verpleegkundige houdt contact met de (ex)patiënt.

Het team kan bij een ernstige terugval van de (ex-)cliënt een tijdelijk opname in een ggz-instelling mogelijk maken. Maar het LPGGz constateert ook dat er te weinig capaciteit in ggz-instellingen is, waardoor een (ex-)cliënt die een ernstige terugval heeft niet eens tijdelijk kan worden opgenomen.  

Er zijn de laatste jaren door zorgverzekeraars fors minder bedden ingekocht in ggz-instellingen maar er is nauwelijks geïnvesteerd in de opbouw van ambulante teams, terwijl dat wel de afspraak was in het Bestuurlijk Akkoord GGz, aldus het LPGGz.

Wachtlijsten

Het probleem is al langer bekend. Al in september 2014 bleek uit een eerdere Meldactie van het Landelijk Platform GGz en de NZA marktscan, dat er lange wachtlijsten zijn in de specialistische ggz: 21 procent van de mensen moet langer dan vijf maanden wachten op behandeling.

In de Nieuwsuur-uitzending van 27 maart luidt Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz, de noodklok: "We doen een dringend beroep op minister Schippers om duidelijke volume-afspraken te maken met zorgverzekeraars en aanbieders over het aantal ambulante teams en opnameplaatsen per regio".

Verwarde mensen

Onlangs uitten het ministerie van Veiligheid en Justitie, GGZ Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Federatie Opvang en de organisatie voor schuldhulpverlening hun zorgen over de toename van het aantal verwarde mensen. De minister ziet echter geen verband met de ambulantisering van de ggz. Zij wijt dit eerder aan de economische crisis en wereldproblematiek.

Het Landelijk Platform GGz staat achter de ontwikkeling van ambulantisering: mensen ontvangen zorg en ondersteuning in hun eigen leefomgeving en krijgen daardoor meer kansen om hun eigen leven voort te zetten en te participeren in de samenleving. Het afbouwen van bedden moet echter zorgvuldig worden vorm gegeven en hand in hand gaan met de opbouw van ambulante zorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top