Finance

Schippers heeft 300 miljoen tegoed van ziekenhuizen

Schippers heeft 300 miljoen tegoed van ziekenhuizen

Minister Schippers kort eenmalig 70 miljoen euro op het budget van de ziekenhuizen wegens overschrijding van het macrobudget over 2012. Daarnaast houdt ze de mogelijkheid open om nog eens 242 miljoen euro terug te halen voor overschrijdingen in 2013.

Dat meldt Schippers in een brief aan de  Nederlandse Zorgautoriteit weten (NZa). Het macrobudget voor de ziekenhuizen was in 2012 en 2013 respectievelijk 17 miljard euro en 18 miljard euro. Op grond van de nu beschikbare informatie ziet Schippers een overschrijding van 512 miljoen en 592 miljoen euro. In deze bedragen zijn ook de transitiegelden opgenomen, die ziekenhuizen hebben ontvangen om negatieve effecten van de nieuwe bekostigingssystematiek op te vangen. 

Transitiegelden

In totaal gaat het om 442 miljoen euro aan transitiegelden voor 2012 en 350 miljoen euro in 2013. Worden deze bedragen afgetrokken dan blijven overschrijdingen van respectievelijk 70 miljoen euro en 242 miljoen euro.  

Om de overschrijding over 2012 te redresseren kort  Schippers eenmalig 70 miljoen euro op het ziekenhuisbudget voor 2016. Deze maatregel impliceert dat ze in formeel-technische zin de overschrijdingen niet terugvordert met behulp van het zogeheten macrobeheersinstrument (MBI).  

Toch houdt de minister de mogelijkheid open om het MBI in te zetten voor 2013. Vooralsnog ziet ze “geen reden om onverwijld tot inzet van het MBI” over te gaan. De minister denkt dat ze in overleg met de veldpartijen alsnog tot een bevredigende oplossing komt voor de overschrijdingen. De veldpartijen verwachten dat de overschrijding uit 2013 uiteindelijk lager uitvalt dan de 242 miljoen waar Schippers in haar brief over spreekt. Schippers denkt in het voorjaar van 2016 duidelijkheid te kunnen geven.  

'Logische zaak'

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) legt zich bij de korting van 70 miljoen euro neer. De NVZ noemt het in het licht van het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord “een logische zaak” dat  Schippers het MBI niet toe past. “Bij overschrijdingen van het zorgbudget van de overheid overlegt de minister met de zorgpartijen wat de oorzaak daarvan is en hoe dat opgelost kan worden gevonden”, stelt de NVZ in een reactie. De ziekenhuissector heeft in 2012 met veel veranderingen in de wet- en regelgeving te maken gehad. “Uitstel van het jaar 2013 is ook logisch omdat de cijfers over dit jaar nog in ontwikkeling zijn; exacte cijfers zijn nog niet bekend.”

De NVZ verwacht dat de zorguitgaven over 2013 uiteindelijk veel lager zullen uitpakken dan nu wordt geraamd. “De ervaring leert dat zorgverzekeraars de zorguitgaven meestal te hoog inschatten en dat deze op basis van werkelijke uitgaven naar beneden toe worden bijgesteld”, aldus de NVZ.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaap van den Heuvel

2 april 2015

Echt een leuke 1 april grap. Iets te laat weliswaar. De kop moet natuurlijk zijn: Schippers weigert 300 miljoen aan geleverde zorg te betalen. Het leuke aan deze grap is dat iedereen er wel intrapt.

Top