Tech

Tablet in ziekenhuisbed geeft patiënt regie

HIMSS - Hoe de patiënt actief te betrekken bij de eigen behandeling? Dat was de vraag die het Amerikaanse Northern Westchester Hospital (NWH) zichzelf enkele jaren geleden stelde. Met de ontwikkeling van een eigen Patient Access Tablet (PAT) heeft het ziekenhuis de patiënten nu directe grip op behandeling, medicatie en nazorg gegeven.

“Het klinkt eenvoudig, maar het is natuurlijk geen kwestie van lukraak wat tablets uitdelen aan patiënten en personeel”, hield Westchester-woordvoerder Maria Hale een grote groep Nederlandse toehoorders van de HIMSS 2015 voor. Als vice president of patient advocacy and patient centred support hield Hale een presentatie rond shared decision making in de praktijk.  

Als klein ziekenhuis in de buurt van New York is patiëntgerichtheid een kernthema voor NWH. Om de concurrentie met de grote ziekenhuizen aan te kunnen wil NWH patiënten aan zich binden door niet alleen goed naar ze te luisteren, maar ze ook actief bij de behandeling te betrekken.  

Een flinke kluif, want een groot deel van de patiënten is geneigd tot een passieve opstelling. Volgens Hale doet nog altijd 10 tot 15 procent gewoon maar wat de dokter zegt zonder verdere vragen te stellen. Twintig tot 25 procent denkt geen verantwoordelijkheid voor de behandeling te kunnen dragen, maar vindt wel dat ze dit zou moeten doen. Nog eens 25 tot 30 procent wil het proberen. Pas het laatste kwart vindt shared decision making vanzelfsprekend.

Informatiebehoefte

Shared decision making begint wat Hale betreft bij een scherp inzicht in de informatiebehoefte van de patiënt. Daar schort het in de ziekenhuizen vaak aan, aldus Hale. Professionals spreken in jargon, waardoor patiënten informatie vaak maar half begrijpen. Bovendien hebben patiënten geen idee wat praktische betekenis van de informatie is.

“In de VS verblijft een patiënt gemiddeld drie tot vier dagen in het ziekenhuis”, aldus Hale. “De tijd om informatie te ontvangen, op te nemen en om te zetten in de gedrag is dus beperkt. Des te groter de  uitdaging om informatie over ziekte en behandeling zo te geven dat de patiënt die begrijpt.”

De sleutel ligt volgens Hale in praktische relevantie van de betreffende informatie. “Patiënten willen weten waarom ze een bepaalde behandeling of bepaald medicijn krijgen. Dan gaat het om vragen als: wat gebeurt er met me als ik mijn medicatie niet neem? Waarom moet ik van de dokter direct bewegen terwijl ik net ben geopereerd? Hoe ziet mijn dagschema eruit?  Wat moet ik doen als ik uit het ziekenhuis ontslagen wordt? Onderzoek in ons eigen ziekenhuis heeft geleerd dat patiënten ontslaggesprekken vaak ervaren als een ontruimings-drill.”

Ook willen patiënten nadrukkelijk weten door wie ze behandeld worden. “Wij weten als medische professionals alles van de patiënt, terwijl de patiënt vrijwel niets van ons behandelaars weet. De patiënt wil weten wie die behandelaar is, niet alleen waar hij zijn diploma heeft gehaald, maar ook een klein beetje persoonlijke informatie.” 

Bedside tablet

Pas als het lukt om informatie zo te ontsluiten dat de patiënt deze daadwerkelijk begrijpt, volgt wat Hale betreft de volgende stap: die van een betrokken patiënt naar een actief handelende patiënt. Vanuit de gedachte dat digitale technologie hierbij een krachtig hulpmiddel kan zijn, heeft NWH de afgelopen jaren zelf een digitale tool ontwikkeld om patiënten bij behandeling te betrekken. Met deze Patient Access Tablet (PAT) of bedside tablet krijgt de patiënt op een laagdrempelige manier toegang tot de eigen medische informatie. Daarnaast is de tablet ingericht als een routekaart naar ontslag en nazorg.

De aanpak is volgens Hale een groot succes, maar kende ook enkele aanloopproblemen. “In het begin merkten we dat patiënten het gevoel hadden dat die tablet niet voor hen was, maar voor het medisch personeel. Dat personeel durfde er aanvankelijk ook niet goed mee aan de slag te gaan uit angst om een flater te slaan in aanwezigheid de patiënt. We kwamen er zodoende achter dat we verpleegkundigen extra moesten trainen in het gebruik van de tablet. Die training is echt nodig geweest, want de verpleegkundigen zijn het die de patiënt zover moeten krijgen om actief met de tablet aan de slag te gaan.”

Nu het gebruik van de PAT goed is ingeburgerd broedt NWH op een volgende stap. Als het aan Hale ligt is het hulpmiddel voor patient engagement straks ook op mobiele telefoons beschikbaar.

De belangrijkste onderwerpen van de HIMSS 2015 zijn onderwerp van gesprek tijdens de Skipr Himss Highlights 2015 die Skipr op 29 mei houdt. Meld u nu aan.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Willem Schepers

20 april 2015

Interessant stuk waar de behoefte van zorginstellingen en cliënten voor het inzetten van nieuwe technologie voor het vergroten van het welzijn van de patiënt en het verbeteren van de efficiëntie binnen het ziekenhuis op een mooie manier wordt verwoord. Een behoefte die in de Nederlandse markt natuurlijk identiek is.
Het stuk doet echter voor komen dat dit een voor de Nederlandse markt nieuwe en nog niet ingevulde propositie is. Echter, BeagleBoxx is binnen de Benelux al mee dan vier jaar actief met een service concept dat breder is dan hetgeen in dit stuk beschreven. Inmiddels zijn we actief binnen diverse ziekenhuizen, waaronder het Westfriesgasthuis te Hoorn. Deze korte film maakt op hoofdlijnen duidelijk hoe dit concept in Het WFG is toegepast: http://youtu.be/9C59Awu4bJQ
Voor de invulling van ons service concept maken we onder meer gebruik van onze eigen App PIECA die samen met onze klanten is (door)ontwikkeld. PIECA kan worden gebruikt op de eigen tablets van het ziekenhuis, maar ook op de tablet of smartphone van de patiënt (BYOD) en is geschikt voor iOS en Android.
Vanzelfsprekend zijn we beschikbaar om de schrijver van deze blog, of andere geïnteresseerden, nader te informeren over alle mogelijkheden.

Een fijne dag!

Willem Schepers
BeagleBoxx

Top