ACTUEEL

GGZ Drenthe onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Stichting GGZ Drenthe in Assen onder verscherpt toezicht gesteld. De kwaliteit van zorg is op verschillende onderdelen onvoldoende en het lukt de instelling niet goed om dit te verbeteren, aldus de inspectie.

Stichting GGZ Drenthe is onderdeel van Espria en levert geestelijke gezondheidszorg op verschillende locaties. De afgelopen twee jaar heeft de IGZ verschillende bezoeken gebracht en enkele meldingen behandeld. De zorg bleek niet goed genoeg.

Het lukte de instelling niet om het separeren van patiënten te verminderen, zo meldt de inspectie. Ook was de zorg voor patiënten met lichamelijke problemen nog niet genoeg verbeterd. Verder zag de inspectie dat het omgaan met (pogingen tot) zelfdoding beter kan.

Raad van bestuur stuurt niet

GGZ Drenthe heeft de afgelopen jaren geprobeerd om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te verbeteren. Er zijn ook zeker zaken verbeterd, maar de zorg is nog niet overal goed genoeg, stelt de inspectie vast. Ook lukt het niet goed om verbeteringen vast te houden. De raad van bestuur stuurt onvoldoende op het verbeteren van de zorg.

De inspectie heeft GGZ Drenthe voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. De instelling moet een plan van aanpak maken. Elke twee maanden moet het bestuur laten weten hoe het gaat met de voortgang. De inspectie controleert dat onder andere met onverwachte bezoeken.

GGZ Drenthe laat in een reactie weten teleurgesteld te zijn dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft besloten de organisatie gedurende zes maanden onder verscherpt toezicht te stellen. "GGZ Drenthe voert al geruime tijd gericht verbeteracties uit om aantoonbaar te voldoen aan geldende eisen en normen. Hierin zijn veel resultaten behaald. GGZ Drenthe is ervan overtuigd snel alle gevraagde verbeteringen te kunnen doorvoeren."

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Sandra Schuurman

16 april 2015

Uiteindelijk dan toch.Zeer terecht staat ggz Drenthe onder verscherpt toezicht!Is hard nodig!Er zijn daar al JAREN wantoestanden en machtsmisbruik aan de gang.En de raad van bestuur doet daar idd niets aan,doet er gewoon aan mee.Er is sprake van geestelijke,lichamelijke mishandeling en ook sexueel misbruik van cliënten is al eens voorgevallen.Er zijn veel onnodige doden gevallen omdat de "zorg" niet werd gegeven aan suïcidale cliënten!Ggz Drenthe geeft aan "zeer ongelukkig" te zijn over de ondertoezichtstelling.Laat ze nu maar eens denken aan dat ze cliënten "erg ongelukkig" hebben gemaakt met hun slechte bejegening,slechte "zorg" (geen zorg!)mensen aan hun lot overlaten,respectloosheid t.o.v. cliënten en machtsmisbruik.En nu nog steeds proberen ze zichzelf schoon te praten als reactie op de ondertoezichtstelling door de inspectie voor de gezondheidszorg.Zelfreflectie is geen sprake van bij ggz Drenthe,dit is al jaren zo.Goed van de inspectie dit.Er zijn al veel te veel mensen beschadigd door ggz Drenthe.De slechte dingen zaten echt niet alleen in de gebrekkige dossiervorming en registratie. (Al was dit ook idd niet in orde.De "zorg" was ook al heeel lang sterk ondermaats,ggz Drenthe heeft jarenlang gelogen over dingen.Onverwachtse controlebezoeken,ja,een heel goed idee!!En ggz Drenthe is "teleurgesteld" door de onder toezichtstelling,medewerkers van de ggz,die ondertoezichtstelling is er niet voor niets.Ga nu eens goed naar je zelf kijken.Dat mensen niet op zichzelf reflecteren en hun fouten niet (in)zien,kan in de zorg desastreuze gevolgen hebben.

Robert 't hoen

2 mei 2015

Beste Sandra Schuurman,
In emails aan de Inspectie voor de Volksgezondheid en de Directie van het GGZ probeer ik te achterhalen,wat er aan de hand is.
Het enige,wat ik bijna zeker weet,is dat de Directie niet eerlijk is en dat ze ook in hun brief aan cliënten doen,of er niets aan de hand is.
Ook ik heb hele afschuwelijke dingen meegemaakt,met een vriendin,die vijf jaar lang schofterig werd behandeld.
Twee mensen beweren op een site,dat personeel van GGZ Drenthe in Assen op gemene manier mensen,die suïcidaal waren,uitlokten om dat dan maar te doen.
Ik zou graag contact met jou willen hebben over de bejegening en behandeling(of mishandeling?)bij GGZ Drenthe.
Mijn email adres is:
hoen.spectre@gmail.com
Andere mensen mogen ook reageren met ervaringen met GGZ Drenthe.
Als je bijvoorbeeld te lang bent gesepareerd,of als jij of iemand,die je kent,met minachting zijn behandeld,toen je suïcidaal was.
Tot horens!
Robert 't Hoen,
Assen.

Robert 't hoen

3 mei 2015

Robert 't Hoen.
In een schrijven,dat de Inspectie voor de Volksgezondheid heeft verstuurd aan de heer J.L.Kaufeld,lid van de Raad van Bestuur van Espria(hier valt GGZ Drenthe onder),legt de Inspectie uit,waarom het GGZ onder verscherpt toezicht is gesteld.
Dit is mede,zo zegt de Inspectie,"naar aanleiding van een viertal meldingen van suicides".
Dit betekent,dat er vier suïcidale cliënten om het leven zijn gekomen.
Dit stelt de brief van de Directie van GGZ Drenthe,dat er niet veel aan de hand is,in een totaal ander daglicht.
Door vier doden snel onder het tapijt te schuiven,wordt hier ver,ver over de grens van het acceptabele heen gegaan.
Het is klip en klaar,dat de Directie geen enkele boodschap heeft aan de wanhoop,de pijn,het gemis,de woede en de verbijstering van alle betrokkenen.
Bij deze nodig ik iedereen,die zelf suïcidaal is en onder behandeling is bij GGZ Drenthe,locatie Assen en niet goed behandeld wordt of gekwetst en beledigd wordt door personeel,of afgepoeierd wordt in een suïcidale crisis,om contact met mij op te nemen.
Email:hoen.spectre@gmail.com
Ik zal dan een maatje voor je zijn.
Tenslotte wil ik mijn diepste medeleven getuigen aan de nabestaanden van de vier overledenen.
Ik zal zelfs geen poging doen om Uw leed met wat woorden te verlichten.
Als U met iemand wilt praten,kunt U mij emailen.

Hoogachtend,
Robert 't Hoen

Top