Tech

RVZ bepleit keurmerk voor e-health

RVZ bepleit keurmerk voor e-health

De Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) pleit voor een keurmerk voor e-health-toepassingen, waaraan de consument moet kunnen aflezen aan welke kwaliteitscriteria een toepassing voldoet. Het is één van de aanbevelingen die de RVZ doet om de mogelijkheden van e-health te benutten en tegelijkertijd risico’s te beperken.

Voorzitter Pauline Meurs biedt vandaag het RVZ-advies over e-health aan minister Schippers (VWS) aan. De Raad geeft met dit advies inzicht in de opkomst van consumenten-eHealth en wat dit kan gaan betekenen voor de huidige reguliere zorg. "Maatregelen zijn nodig om consumenten-eHealth veilig en bruikbaar te laten zijn voor mensen en maatschappij."

Apps en wearables

Burgers kunnen met behulp van e-health-toepassingen hun gezondheid ondersteunen of verbeteren, zonder tussenkomst van hun zorgverleners. Voorbeelden zijn apps voor smartphones en wearables; gezondheidsplatforms; persoonlijke gezondheidsdossiers; smartphone add-ons; slimme contactlenzen; chipmedicatie. Mensen gebruiken e-health volgens de RVZ om fit te blijven, om ziekte te voorkomen of vast te stellen of om zichzelf te behandelen.

Met e-health zal de consument meer regie kunnen nemen over de zorg voor eigen gezondheid, verwacht de RVZ, waardoor de relatie tussen arts en patiënt zal veranderen. Zorgverleners zullen zich meer gaan toeleggen op complexe diagnostiek, gezamenlijke besluitvorming en zorg voor kwetsbare mensen. E-health zal zich vervlechten met bestaande zorg; op onderdelen kan het reguliere zorg zelfs vervangen.

Kwaliteitskeurmerk

De vervlechting van reguliere zorg en e-health-toepassingen brengt problemen met zich mee. De RVZ beveelt aan om een kwaliteitskeurmerk te ontwikkelen. Beroeps-, consumenten- en patiëntenorganisaties initiëren in samenwerking met zorgverzekeraars en bedrijfsleven de ontwikkeling van een keurmerk voor zelfdiagnostische en zelftherapeutische medische toepassingen van e-health. Uit dit keurmerk moeten consumenten kunnen aflezen aan welke kwaliteitscriteria een toepassing voldoet.

Bovendien ontwikkelen Nictiz en Zorginstituut Nederland, in samenwerking met onder meer universiteiten, een kader van geschikte methodologie voor de wetenschappelijke evaluatie van klinisch nut of meerwaarde van medische toepassingen van consumenten-eHealth.

Identiteitsfraude

Verder is volgens de RVZ gericht beleid gewenst, bijvoorbeeld om identiteitsfraude te voorkomen bij gegevensuitwisseling. "Als je een app gebruikt voor het meten van je bloeddruk, hoe bereiken jouw meetwaarden dan goed en veilig het informatiesysteem van je huisarts?" De RVZ vindt het een rol van de overheid om te zorgen voor betrouwbare authenticatie, om vast te stellen dat degene die zich aanmeldt, werkelijk is wie hij zegt te zijn.

Verder waarschuwt de RVZ voor enkele schaduwzijden van e-health. Zo is er het risico van medicalisering met bijvoorbeeld onder- of overbehandeling als gevolg; de macht van ICT-bedrijven zal groeien; er zullen mensen zijn die minder goed in staat zijn om te gaan met e-health, en daardoor achter blijven; er kan misbruik plaatsvinden van persoonlijke gezondheidsgegevens en er kunnen barrières ontstaan voor de toegankelijkheid van deze gegevens.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top