ACTUEEL

Ook NHG ontraadt diabetesmedicijn

Het Nederlands Huisartsen Genootschap wijst er op zijn site vandaag op dat de NHG-Standaard het gebruik van zogeheten DPP4-remmers als eerste keus therapie ontraadt, in een richtlijn voor diabetes uit 2013. Volgens het NHG ontbreekt bewijs voor effectiviteit en veiligheid van DPP4-remmers. Hiermee mengt het NHG zich in het conflict tussen AstraZeneca en Hartpatiënten Nederland over het medicijn Onglyza.

Hartpatiënten Nederland waarschuwde deze week patiënten die het diabetesmedicijn Onglyza gebruiken om zo snel mogelijk te overleggen met hun arts of ze kunnen stoppen met het middel. Volgens de patiëntenvereniging staat vast dat het slikken van de DPP4-remmer het risico op hartfalen en zelfs de kans op overlijden vergroot. Naar aanleiding van de waarschuwing dreigt Farmaceut AstraZeneca met juridische stappen.

Risico op hartfalen

Vorige week besloot de Amerikaanse Food and Drug Admininstration dat de productinformatie van Onglyza moet worden aangepast vanwege het verhoogde risico op hartfalen. Dit was aanleiding voor Hartpatiënten Nederland om patiënten te waarschuwen voor het medicijn. Het NHG is het hiermee eens, afgaande op het bericht op zijn website erover. De eerste stap in de medicamenteuze behandeling van diabetes volgens de NHG-Standaard is metformine, gevolgd door een sulfonylureumderivaat zoals gliclazide mga.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

22 april 2015

"Volgens het NHG ontbreekt bewijs voor effectiviteit en veiligheid van DPP4-remmers." Hoe kunnen ze dan toch toegelaten zijn in Nederland?

Top